Zert har just avslutat uppdraget att föra ett 40 tal säkerhetskretsar till godkännande och CE-märkning. Riskbedömning HAZOP av kokeriet gjordes av SmurfitKappa i egen regi.

Zert bestämde med utgångspunkt från riskbedömningen och i samråd med leverantören Valmet och SmurfitKappa SIL-nivåer, MooN- layout, kategori enligt PED, minsta tid mellan provningar samt maximal tid för reparation vid ett diagnostiskt fel på en säkerhetskrets.

Zert gjorde all verifiering och utgick från följande standarder:

  • SS-EN 61511-x Funktionssäkerhet – Säkerhetskritiska system för processindustrin
  • SS-EN 61508-x Säkerhetsfordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska systems funktion

Ett tredjepartsorgan granskande underlagen och deltog vid provningen. CE-märkningen utfördes utifrån Modul G-certifikat som utfärdades enligt föreskriften för tryckbärande anordning (AFS 2016:1).

SS-EN 61511 beskriver hur man bygger upp en komplett säkerhetsfunktionen medan IEC 61508 beskriver hur tillverkaren skall konstruera, bygga, testa och dokumentera en komponent som skall ingå i en funktionssäker krets.

Zert Selecto kan processäkerhetsstandarderna och erbjuder därför ett stort antal tjänster och utbildningar mot slutanvändare inom tillverknings- och processindustrin. Vi leder effektivt ditt projekt med säkerhetskretsar till godkända och CE-märkta SIL-funktioner. Där det finns möjlighet utför vi jobbet på distans och kan på så sätt jobba mer effektivt och samtidigt minska vår klimatpåverkan genom att minska antalet resor.

Du kan boka ett demo här eller kontakta oss via kontaktformuläret: ​Kontakta oss