SaaS är ett kostnadseffektivt alternativ till en traditionell IT-lösning, istället för att kunden köper eller bygger IT-infrastrukturen själva, sköts all administration av leverantören. Kunden slipper att själv installera mjukvara på en server, konfigurera program och ha en IT-avdelning som sköter drift, underhåll och uppdateringar för en specifik mjukvara med unika behov. 

Med SaaS kan applikationer levereras till användare över internet direkt i webbläsaren vare sig det är en PC, Mac eller smartphone. Användaren kan komma åt tjänsten oavsett tid på dygnet och vart de än befinner sig. 

Det kan också vara dyrt att investera i en server och själv administrera den, en SaaS-lösning hanteras som en driftskostnad och man slipper den initiala kostnaden för en lokal server. Allt detta slipper kunden administrera med en SaaS-lösning jämfört med en lokal server. 

  • Servrar  
  • Operativsystem  
  • Applikationer  
  • Data  
  • Runtime  
  • Middleware  
  • Lagring  
  • Backup  
  • Nätverk 

Behovsstyrd programvara 

SaaS kallas ofta för behovsstyrda program eftersom det är mer likt uthyrning av program än ett inköp. Traditionellt sett inhandlades programmet som sedan installerades på användarens dator och kördes mot en server lokalt.  

SaaS-användare kan till exempel prenumererar månadsvis på programmet istället för att köpa den. Applikationerna köps och körs online och filer sparas som regel i molnet istället för på enstaka datorer för ökad säkerhet och tillgänglighet. 

Skalbarhet & dynamik 

En SaaS-lösning kan skalas efter hur verksamheten expanderar, om det behövs fler användare eller större lagringsutrymme är det lätt att skala upp resurserna och samtidigt lätt att även skala ned vid behov. 

Zerts SaaS-lösning 

Alla Zerts webbtjänster CLM, RM och RMp är SaaS-lösningar som hostas på servrar som står i Sverige. Vår hostingleverantör är även sin egen ISP vilket innebär att vi har full kontroll från start till dess att data når användaren, detta bidrar till en säker och stabil SaaS-lösning. För att säkerställa åtkomsten och säkerheten är det även redundans mellan två olika datacenter. 

Tjänsten är alltid redo för att användas så länge det finns en internetanslutning och en modern webbläsare, inga uppdateringar, konfigureringar eller liknande måste göras på varje individs dator för att man ska kunna komma igång och använda tjänsten.  

Är du nyfiken på hur Zerts tjänster kan underlätta och effektivisera processerna på ditt företag, läs mer om våra webbtjänster här. 

Läs mer om Zert CLM 

Läs mer om Zert RM 

Läs mer om Zert RMp 

Eller ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär!