Om man deltagit på konferenser så har nog många upplevt att de intressantaste diskussionerna och starkaste kontakterna knyts under kafferasterna. Så varför inte ta en hel dags kafferast? Harrison Owen tog vara på denna idé och tog fram en konferensform där deltagarna själva skapar programmet och vilka diskussioner som ska föras. Idag används metoden i över 140 länder i världen oberoende om ämne och område.

Så hur fungerar det?

Deltagarna får själva välja vilka frågor eller ämnen de skulle vilja diskutera detta skrivs ner på lappar som sätts upp på en open space tavla. På lappen ska det vara tydligt var och när diskussionen ska föras. Den person som skrivit ner frågan inleder kort diskussionen men öppnar den sedan för alla deltagare.

Det finns några ståndpunkter:

  • Vem som än dyker upp är rätt personer
  • När än det startar är det rätt tid
  • Var det än händer är det rätt plats
  • Vad än som händer är det enda som kunde hända
  • När det är slut så är det slut

Och det finns endast 1 regel: The law of two feet – När som helst du känner att detta forum inte är rätt plats för mig så använder du dina 2 fötter och förflyttar dig till ett av de andra forumen som kanske är bättre utifrån

Vad är resultaten?

Man får ett forum där man själv har möjligheten att aktivt delta i diskussionen kring en fråga eller ett ämne. Man kan ge sin syn på frågan utifrån sitt eget perspektiv och sina egna erfarenheter och man får andras syn och erfarenheter på samma fråga. Resultatet är självklart beroende på hur mycket man själv är aktiv och kan ställa de frågor som man vill ha svar på. Men det är en öppnare form än de traditionella konferenser.