I början av 2016 kom nya kravtexter för ISO-standarderna 9001 och 14001.

En del i förändringarna är de nya kraven som införts på att övervaka och granska frågor och intressenter som påverkar ledningssystemet. Det vill säga en slags omvärldsbevakning. Dessa krav återfinns i ISO 9001 under 4.1 , 4.2 och 6.2.

omvärldsanalys_standarder

Bättre konkurrensfördel

Genom att införa krav på omvärldsanalys i ledningssystemet kan man öka sin konkurrensfördel genom att man kan fånga upp omvärldens behov innan de blir kundkrav. Man visar sina kunder och potentiella kunder att man har koll och ligger i framkant inom sin nisch där man kan erbjuda tekniker, tjänster och produkter som kunden verkligen behöver

På vilket sätt kan man införa detta i sin organisation?

Det krävs att man följer hela cykeln

  • Planera – vilka intressenter ska man följa?
  • Utför – Vem har ansvaret? och på vilket sätt ska vi ta till oss information om omvärlden?
  • Följ upp – Vem har ansvaret att följa upp och vilken information ska man följa upp?
  • Förbättra – Hur användes informationen – och hur påverkande den vårt resultat – det är viktigt att det finns mätbara mål och resultat så vi kan se vad som var positivt och vad vi behöver förbättra.

Vill du veta mer om standarder så kontakta oss på Zert AB