Ibland kan det vara svårt att få saker färdiga i tid, uppgifter och ärenden som blir liggande då akuta insatser och oplanerade saker dyker upp. Risken finns då också att vissa saker faller mellan stolarna eller får långa ledtider. Det finns många metoder för att hantera arbetsflöden. Kanban hanterar flöden ”just in time” och kompletterar oftast andra Lean och agila metoder som ex scrum.

I Kanban fokusera man på att avsluta uppgifter inte inleda dem. Kanban kännetecknar också att man med tydliga och visuella signaler visar organisationens arbetsflöde. Man ser till att begränsa pågående arbetsuppgifter,  man använder visuella metoder som lappar för att kommunicera, man jagar flaskhalsar och man ser till att återkoppla för att effektivisera ytterligare.

 

Hur jobbar man i praktiken med Kanban?

Mycket handlar om det visuella, och det första man ska göra är att skapa en översiktstavla med post-it lappar. Tavlan delas in i 3 delar; Backlog (att göra lista), Pågående och Färdiga

Backlog

Det arbete som ska göras i flödet samlas här, där varje post-it lapp representerar en uppgift. Det som prioriteras högst sätts längst upp på tavlan under den kolumnen.

Pågående

Under pågående så flyttas de lappar med uppgifter som man börjat arbeta med men som inte är färdiga. Det är viktigt att man satt upp max antal lappar som får sitta här så att inget nytt påbörjas när det finns mycket som inte är slutfört.

Färdigt

Under kolumnen färdigt så sätter man upp de som är slutförda. Man gör detta av två orsaker; för att kunna göra en utvärdering och för att peppa teamet när man ser hur lapparna med färdiga uppgifter blir fler.

Utvärdering av tavlan

Genom att dagligen studera tavlan i teamet så kan man följa lapparnas rörelse som ger bra information om hur arbetsflödet flyter.  Hur snabbt flyttar sig lapparna framåt, var fastnar det och var är det mest lappar?

Det är också viktigt att man studerar hur man lyckas leverera värde för pengarna, vilken kvalitet det är på det som levereras och inte att glömma – om metoden leder till att medarbetarna mår bättre och känner att man hinner klart i tid!

Hur vi jobbar med Kanban på Zert

På Zert använder vi oss av metoden scrum när det handlar om utvecklingen av våra programvaror. Vi vill använda metoden Kanban som ett komplement till scrum och vid underhållet av våra programvaror RM och CLM. Vid underhåll av våra programvaror dyker det ibland upp saker som inte är planerade i vår sprint och det är väldigt viktigt för oss att använda oss av en metod som Kanban för att se till att arbetsflödet fungerar för dessa. – Kontakta oss om ni vill veta mer