Det finns en hel del frågor och funderingar om vad ett riskbaserat tänkande innebär för ett företag. Både produkter och tjänster omfattas och risker kan tänkas handla om produktionslinjen, det man levererar till kund och även ens egen personal.

Det finns vissa grundläggande åtgärder du som chef bör vidta för att på ett smidigt sätt införa riskbaserat tänkande i din organisation. Det första är att besluta om vilka risker som ni ska acceptera. Det kan röra sig om arbetsmiljörisker, tillgänglighetsrisker, miljörisker, ekonomiska risker o.s.v. Här brukar man i större organisationer införa en eller flera riskacceptansmatriser som beskriver hur riskerna värderas. Observera att detta är ett ledningsbeslut som företaget tar på högsta nivå.

Nästa steg är att identifiera riskerna i de olika processerna som skapar värde i företaget. Här finns möjlighet att använda både öppna och styrda metoder (checklistor). Vi rekommenderar en kombination mellan båda dessa som ökar möjligheten att hitta oönskade händelser. Här kan du använda Zert-RM-appen där du enkelt i fält kan dokumentera alla risker allt eftersom du stöter på dem.

Du kan även få hjälp av Zerts experter som driver riskbedömningsprocessen framåt på ett smidigt sätt.

Det räcker dock inte bara med att identifiera riskerna. När du samlat ihop ett antal riskbedömningar bör du samla alla intressenter i ett möte och värdera de risker ni hittat. Observera att det är viktigt att det finns en mix av personer i gruppen som gör värderingen så att alla aspekter beaktas. I det här läget är det viktigt att du inte fokuserar på handlingsplanen utan på att värdera riskerna. ( Här brukar det vara svårt att få stopp på alla kreativa personer som kommer med lösningar innan vi vet om risken måste åtgärdas).

För de risker som är ”röda” ska företaget upprätta en handlingsplan och skapa förebyggande barriärer som förhindra den oönskade händelsen/risken. Mildrande ska ni bara fokusera på i undantagsfall då risken inte går att åtgärda. Sen kommer den svåra frågan: den om att genomföra handlingsplanen. Det kan både vara kostsamt och jobbigt att genomföra handlingsplaner. Men syftet med riskbaserade tänkande är att få till en ständig förbättring på de processer som riktar sig mot kund.

Processen kan beskrivas på följande sätt:

  1. Ledningen beslutar om acceptanskriterier.
  2. Planera riskbedömningar av produktionsutrustning, processer, produkter och tjänster, gå igenom underlag, avgränsningar, m.m.
  3. Identifiera vilken typ av riskbedömningsmetod eller -metoder ni ska använda.
  4. Utför riskidentifiering, riskvärdering och efterföljande analys.
  5. Upprätta en handlingsplan som prioriteras i samråd med ansvariga chefer eller projektledare.
  6. Genomför handlingsplanen, avrapportera och utför kvalitetskontroll.

Om du vill veta mer om riskbedömning kan du skaffa ISO 31000 på www.sis.se

För övriga frågor om effektiv riskhantering eller utbildning, kontakta oss på Zert.

Vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning