Den här artikeln handlar om vad du ska tänka på när ditt företag bygger in en CE-märkt maskin i linjen.

Utmaningen när du sätter in en CE-märkt maskin i en produktionslinje är att veta hur mycket riskbedömningar, dokumentgranskning och kompletteringar ni måste göra. Här finns två huvudfall:

Fall 1: Att maskinen är CE-märkt och klar för att tas i drift.

Hur vet ni att så är fallet?

  1. Det ska finnas en signerad EG-försäkran om överenstämmelse (ett s.k. 2A-intyg).
  2. Det ska finnas en märkskylt med CE-märkning.
  3. Det ska finnas en bruksanvisning som beskriver om det finns ytterligare åtgärder som måste göra i maskinens omgivning eller anslutning.

Om någon av dessa punkter är oklara bör ni göra en riskbedömning med åtföljande handlingsplan som beskriver den särskilda situationen ni har i er egen produktionslinje. Här är det viktigt att ni tar hänsyn till både CE-krav och det s.k. nationella användningskraven. Särskilt viktigt är det att hantera behovet av elektroniska säkerhetskretsar och inkopplingar i maskinlinjens styrsystem. Tänk på att göra allt för att bibehålla den ursprungliga CE-märkningen.

Notera att det vid riskbedömningen kan vara viktigt att ange vilka punkter i respektive direktiv och nationella krav som beaktats. Här kan du med fördel använda Zert RM checklista eller Zert RM app.Observera att Zert även hanterar riskbedömning av säkerhetskretsar SILx och PLx. Ifall ändringen omfattar elektriska eller elektroniska komponenter ska maskinen och ev. apparatskåp givetvis även uppfylla LVD- och EMC- direktivet.

 

Fall 2: Att maskinen är en delvis fullbordad maskin och åtföljs av försäkran om delvis fullbordad maskin (s.k. 2B-intyg).

Hur vet ni att så är fallet?

  1. Det ska finnas en signerad försäkran om delvis fullbordad maskin.
  2. Det ska finnas en monteringsanvisning om hur den delvis fullbordade maskinen ska byggas in på ett säkert sätt.

Här måste ni ovillkorligt göra en noggrann utredning och riskbedömning enligt maskindirektivet. Du kommer i det här fallet bli tillverkare och har då ansvaret att upprätta och stämma av teknisk dokumentation, signera EG-försäkran och montera CE-märkskylt. I övrigt kan du jobba på samma sätt som i fall 1 med stöd av Zert RM eller Zert RM-appen.

Hur ska du då vidmakthålla CE-märkningen över tiden på ett effektivt sätt? Här är EU väldigt tydliga. Ni måste hantera olika versioner av teknisk dokumentation beroende på de ändringar som är gjorda i maskinen. I klartext betyder det att du måste ha en versionshantering av den tekniska filen. Här rekommenderar vi att använda Zert RM-app med checklista och åtföljande foton på alla småändringar du gör. Din checklista och dina foton skickas då in i databasen Zert-RM och kan då arbetas in i den tekniska dokumentationen, t.ex. en gång per halvår.

Med det här arbetssättet tappar du inte bort småändringar som olika delprojekt gör och du får kontroll över förändringar i den tekniska dokumentationen oberoende vem som gör förändringen. Både dina konsulter och dina anställda kan ha tillgång till appen.

Som ansvarig chef och projektledare blir du trygg med att den tekniska dokumentationen finns och är aktuell. Du kan direkt presentera den för myndighet ifall en olycka skulle ske.

Behöver du hjälp med CE-märkningen?

Ta hjälp av Zerts experter som driver CE-märkningen framåt på ett smidigt sätt.

Vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning 

Mer detaljer om CE-märkning av maskiner hittar du på www.av.se

För CE-märkning av elektrisk/elektronisk utrustning, läs mer på www.elsak.se