Riskanalys eller riskbedömning, man brukar ju säga att kärt barn har många namn men riktigt så är inte fallet den här gången!
Vi har märkt att det är vanligt att ha svårt att skilja på just riskanalyser och riskbedömningar, så här kommer en liten snabb guide!

Just området med Maskinsäkerhet och CE-märkning är ett område som har en relativt definierad terminologi. För att underlätta tolkningen av direktiven så inleds varje standard inom området med ett kortare terminologiavsnitt.
Mer finns att läsa i exempelvis ISO 31 000 och EN 12100:2010.

A) fastställa maskinens begränsningar, vilket omfattar avsedd användning och all förutsebar felanvändning.
B) identifiera riskkällorna och tillhörande riskfyllda situationer.
C) uppskatta risken för varje identifierad riskkälla och riskfylld situation.
D) utvärdera risken och ta beslut om behovet av riskreducering.
E) eliminera riskkällan eller reducera risken, som är förknippad med riskkällan, med hjälp av skyddsåtgärder.

Riskanalysen omfattar punkterna A-C.

Riskbedömning omfattar punkterna A-D.

Riskreducering avser punkt E.

Vi har en produkt för CE-märkning enligt EN 12100, klicka här för att läsa mer om den!

Kontakta vår konsultavdelning Selecto om du har mer frågor eller vill ha hjälp med din riskbedömning!