I AFS 2017:3 kapitel 3 står det du behöver veta om gasflaskor enligt AFS 2017:3. Du kan läsa ett urval av reglerna från kapitel 3 här:

  • Att gasflaskor för andningsapparatur ska förvaras utomhus eller i väl ventilerade rum.
  • Vilka faropiktogram varningsskyltar ska innehålla.
  • Gasflaskor måste vara förvarade så att de inte riskerar att tippa omkull men skyddet får inte förhindra att gasflaskan kan avlägsnas vid brand.
  • Vid arbete med gasflaskor får inte fler flaskor än behovet för arbetet finnas.
  • Det ska finnas rutiner för instabila gaser vid nödsituationer.
  • Återkommande kontroll av gasflaskor ska utföras enligt AFS 2006:311 eller som längst 5 år för gasflaskor för andningsapparatur.

Behöver ni hjälp med rutiner kring arbete och förvaring av gasflaskor och/eller riskbedömning av arbete med gasflaskor kontakta Zerts konsultavdelning Selecto. Zert erbjuder även ett tjänstepaket för AFS 2017:3.

Källa: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-och-kontroll-av-trycksatta-anordningar-afs-20173-foreskrifter/