Något som är vanligt på många företag är att det finns trycksatta anordningar i form av kompressorer med tryckluftskärl. Många gånger finns det krav på att tryckluftskärl ska ha återkommande kontroll utförd av 3:e part. Om en återkommande kontroll ska utföras eller inte beror på hur stor volym och hur högt tryck det är i kärlet. Vid ombyggnationer av sådana kärl kan det finnas behov av revisionskontroll av 3:e part.

För att ta reda om ni har trycksatta anordningar som måste ha återkommande kontroll och få hjälp med att uppfylla kraven i AFS 2017:3, kan ni anlita Zerts konsulter eller använda Zerts tjänstepaket för trycksatta anordningar AFS 2017:3.

Förutom tryckbärande anordningar så ska även lyftanordningar kontrolleras av 3:e part. Zert kan även hjälpa företag med allt de behöver veta om AFS 2006:6. Läs mer om Zerts konsultavdelning Selecto och vår programvara för riskbedömning Zert RM.