Det kan vara svårt att veta hur man indelar tryckbärande anordningar enligt AFS 2017:3.

Här kommer några tips om vad som gäller:

  • Om första kontroll utförd av 3:e part vid en A eller B klassning på den tryckbärande anordningen är det trycket och temperaturen som de satt som är det gällande gränsvärdena.
  • Om ingen första kontroll är genomförd så är det säkerhetssystemet gränsvärden som är gällande. Tillverkaren av den trycksatta anordningen har konstruerat anordningen för ett specifikt tryck och temperatur som kan vägleda vid indelning.

För att få mer hjälp med kartläggning, indelning och riskbedömning av trycksatta anordningar kontakta Zerts konsultavdelning Selecto.

Zert erbjuder även ett tjänstepaket för tryckbärande anordningar enligt AFS 2017:3.