Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar. En punktinsats och därefter ett effektivt sätt för att lösa den fortlöpande tillsynen. Paketet passar både stora och mindre företag, vi lämnar pris utifrån antalet trycksatta anordningar.

Vad är trycksatta anordningar enligt AFS 2017:3

Enligt AFS 2017:3 så är följande några exempel på trycksatta anordningar: tryckkärl, vakuumkärl, vattenvärmare, pannor, cisterner, rörledningar.

För att gå in på detaljerna är till exempel cisterner en trycksatt anordning om den är konstruerad att innehålla vätska eller gas med ett tryck som ej understiger atmosfärstrycket med mer än 0,0065 bar eller överstiger det med mer än 0,5 bar. Om det understiger med mer än 0,0065 bar räknas det som vakuumkärl och om det överstiger det med mer än 0,5 bar är det ett tryckkärl.

Paketet AFS 2017:3:

Med paketet får ni hjälp att kartlägga era trycksatta anordningar och indela dem efter föreskriften AFS 2017:3. Efter det påbörjas riskbedömningsarbetet i Zert RM.

Via Zert RM får ni ut handlingsplaner och rapporter från riskbedömningen. Zert hjälper er även att sätta upp fortlöpande tillsyn på de påverkade anordningarna och allt detta utförs i Zert RM.

Vad som ingår i Paketet:

  • Riskbedömningar enligt AFS 2017:3
  • PDF Rapporter
  • Zert RM
  • Handlingsplan
  • Kartläggning och indelning av Trycksatta anordningar
  • Säker förvaring av all information hos Zert
  • Fortlöpande tillsyn i Zert RM

Läs mer om tjänsten här:

​Tjänstepaketet t​rycksatta anordningar

Läs mer om vad Zert kan hjälpa till med!

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla dina typer av riskbedömningar, allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter och dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Läs mer om Zert RM

Med webbtjänsten Zert CLM kan du utforma din bruksanvisning enligt gällande krav samt hantera översättning till mottagarlandets språk.

Du kan dessutom enkelt och effektivt återanvända informationen mellan olika tryckbärande anordningar.

Läs mer om Zert C​LM

Zerts konsultavdelning Selecto kan bistå med assistans i allt ovanstående arbete samt hjälpa till med framtagandet av rutiner och processer i er organisation.
SELECTO är även experter på säkerhetssystem och dess utformning enligt SIL (EN 61508) eller Performance Level (EN 13849).

Läs mer om Selecto