Enligt AFS 2017:3 17 § ska arbetsgivaren tillhandahålla en dokumenterad rutin för fortlöpande tillsyn på den tryckbärande anordningen och dess säkerhetsutrustning i klass A och B.

I denna rutin ska arbetsgivaren beskriva hur de uppfyller kraven i kapitel 2, utvärdering och uppdatering av rutinen ska ske kontinuerligt. Arbetsgivaren ska även skriftligt utse en person som är ansvarig för att FLT genomförs och dokumenteras.

Tryckbärande anordningar av klass A eller B ska kontinuerligt kontrolleras av tredje-part, intervallet mellan kontrollers styrs av typ av och vilka risker som finns för den tryckbärande anordningen.

Om en arbetsgivare inte följer ovanstående måste de betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på antal anställda hos arbetsgivaren med en högsta avgift på 100 000 per trycksatt anordning och en lägsta avgift på 10 000 kr.

Zerts konsultavdelning kan hjälpa företag att klassificera sina trycksatta anordningar och upprätta en rutin för arbete kring fortlöpande tillsyn. Företag kan via mobilen använda Zert RM för att utföra fortlöpande tillsyn på tryckbärande anordningar.

Läs mer om tjänstepaketet för AFS 2017:3 här:

Tjänstepaketet trycksatta anordningar

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla dina typer av riskbedömningar, allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter och dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för den periodiska kontrollen, välja hur ofta de ska genomföras och vilken checklista som ska användas.

Du kommer att få en påminnelse via e-post när den periodiska kontrollen ska utföras. Checklistorna kan du fylla i på plats med Zert RM i mobilen och sedan arkivera dem i Zert RM med tjänstepaketet för trycksatta anordningar.

Läs mer om Zert RM

Zerts konsultavdelning Selecto kan bistå med assistans i allt ovanstående arbete samt hjälpa till med framtagandet av rutiner och processer i er organisation.

Läs mer om Selecto

Sanktionsavgift för Bodens Kommun
Sanktionsavgift för folktandvården i Högsby