Från och med den 1 november i år krävs det att utvändiga branddörrar är CE-märkta, från och med första november får tillverkaren inte lämna uppgifter om produktegenskaper på något annat sätt än genom prestandarelation och CE-märkning.

Detta innebär även att typgodkännande ej får utföras och redan utfärdade sådana upphör att gälla.

CE-märkningen gäller alla ytterdörrar och portar med brandegenskaper. De nya reglerna gäller inte innerdörrar med brandegenskaper men kommer förmodligen få det i framtiden, dock först när SS-EN 14351–2 blir en harmoniserad standard.

CE-märkning för produkter görs mot SS-EN 16034 och antingen SS-EN 14351–1 eller SS-EN 13241, och hänvisning till båda standarderna ska finnas i prestandadeklarationen.

Tillverkaren ansvarar för prestandan för produkten (Beslag och dörr i kombination).  Vid förändringar eller avvikande från installationsanvisningar är byggherren ansvarig för produktens prestanda.

Viktigt! CE-märkning av byggprodukter innebär inte att produkten automatiskt blir godkänd för användning. Den är endast till för att ge tillförlitliga uppgifter om produkten och dess egenskaper. CE-märkningen ska användas som en vägledning för att se om produkten är lämplig för projektet.

Läs mer om vad som gäller på Boverket:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-anvanda-byggprodukter/branddorrar/

Zert erbjuder tjänster för riskhantering även i stora projekt, där vi bland annat erbjuder tjänster för att se till att korrekt CE-märkningsdokumentation finns.

Zert RMp är ett webbaserat program för kravhantering som ger dig som projektledare full kontroll under hela projektet. Det är också ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdrivna krav, krav från standarder samt företagsspecifika krav.

Riskhantering i Projekt – RMp

Läs mer om Zert här