Den nya versionen av ISO 31000 är skriven för att hjälpa organisationer hantera risker i dagens samhälle. Till exempel IT-säkerhet eller upphovsrätt. ISO 31000:2018 ger organisationer en tydlig och kortfattad guide hur de kan använda riskhanteringens principer för att förbättra arbetsprocesserna inom organisationen . Till exempel beslutagandet och planeringen. Den hjälper även företag att skapa en struktur för riskhantering. Till exempel att arbetet ska prioriteras på alla nivåer i organisationen. Standarden minimerar dessutom hot mot verksamheten och omvandlar förhoppningsvis risker till utvecklingsmöjligheter.

För vilka organisationer är ISO 31000:2018 skapad?

ISO 31000:2018 är en generisk standard som kan användas av organisationer inom alla sektorer och branscher. Oavsett typ och storlek. Arbetsprocessen som beskrivs är iterativ och flexibel samt utgår ifrån varje organisations externa och interna förutsättningar. Dessutom mänskliga beteenden och kulturella faktorer. Den behandlar inga specifika typer av risker utan underlättar behandling av alla typer av risker. Standarden kan tillämpas mot alla sorters aktiviteter inom en verksamhet och kan fortsätta vara tillämpad under hela organisationens livslängd. Den kan också integreras i samtliga typer av ledningssystem.

OBS: Viktigt att veta är att IS0 31000 är ett vägledningsdokument och därmed inte är certifierbar.

Varför använda ISO 31000:2018?

ISO 31000 är en guide för hur riskhantering bör fungera inom en organisation. Den hjälper organisationer bygga grunder inom riskhantering och därmed blir certifierbara standarder lättare att uppfyllas eftersom grunden redan finns.

En stor fördel med att börja använda ISO 31000 är att den tydligt beskriver hur riskhantering kan hjälpa en organisation. I ISO 31000:2018 förklaras till exempel hur riskhantering:

  • kan göra att organisationen blir mer effektiv.
  • används för att minska produktionsfel.
  • används för att minska arbetsskador.

Förväntade resultat efter införande

  • Organisationen kommer att bli mer effektiv.
  • Minskat antal arbetsskador.
  • Färre produktionsfel.
  • Mindre risk för oväntade händelser (Plan för oväntade händelser finns).
  • Alla i organisationen jobbar för samma mål.
  • Bättre arbetsmiljö.

Zert AB kan hjälpa er mot en bättre arbetsmiljö och bättre riskhantering inom er verksamhet med Zert RM, webbtjänsten för riskhantering.

Har ni frågor eller behöver hjälp att följa ISO 31000, kontakta Zert:s konsultavdelning Selecto.

Läs mer om Selecto

ISO 31000 Risk Management – https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html