Den 20 april börjar nya regler gälla för elektriska produkter. En av de standarder som berörs är elektromagnetisk kompabilitet EMC. Med EMC kan man behålla en bra kontroll över de effekter som skapas då olika elektriska installationer och enheter är ansluta eller i närheten av varandra.

Direktivet för EMC- (EMC) Directive 2004/108/EC garanterar att elektrisk och elektronisk utrustning inte genererar eller är utsatt för elektromagnetisk störning.

Det nya direktivet innehåller inte några tekniska förändringar, men det kommer omdefinierar ansvar: Enligt det nya EMC-direktivet är ansvaret för EMC-överensstämmelse hos elektriska och elektroniska produkter delat av tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, efter att tidigare ha legat enbart hos tillverkaren. Detta förbättrar konsumentskyddet, samt ger stöd till marknadstillsynsmyndigheter.

Med start från den 20 april 2016 kommer alla länkar i försörjningskedjan vara ansvariga för att se till att all nödvändig dokumentation för en produkt är tillgänglig på ett språk som är förståeligt i hela EU. Det bör också noteras att alla berörda produkter som släpps ut på marknaden för första gången från och med April 20 2016 kommer att kräva en ny deklaration om överensstämmelse.

2014/30/EU innehåller utökade definitioner av termer som anger vem som är en tillverkare och vem som är en distributör.

Andra viktiga punkter är:

– Skärpta krav på dokumentation och information

– Skärpta krav på produktmärkning och verifiering

– Särskilda bestämmelser för stationära system

– Behandling av de grundläggande principerna bakom det nya konceptet

 

Vill ni veta mer om ändringarna för elektriska produkter eller behöver hjälp med ny märkning så kontakta oss på Zert

Vi hjälper er även gärna med att säkra bra teknisk dokumentation – Läs mer om vårt program CLM

Läs även gärna mer på elsäkerhetsverkets hemsida