Den nya ändringsföreskriften AFS 2020:10

Den 1:a februari 2021 träder ändringsföreskriften AFS 2020:10 i kraft. Ändringsföreskriften avser ändrade övergångsbestämmelser för ikraftträdande av krav på certifiering av pannoperatörer för pannor som ingår i kategori 1 + 2.

De nya bestämmelserna ska dock tillämpas från och med den 1:a december 2020. Ändringsföreskriften 2020:10 är ett tillägg till föreskriften, Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Syftet med AFS 2017:3 är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av skyddsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Mer ingående information om föreskriften AFS 2017:3 hittar du här.

Zert erbjuder även ett tjänstepaket för tryckbärande anordningar enligt AFS 2017:3. Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar. En punktinsats och därefter ett effektivt sätt för att lösa den fortlöpande tillsynen.

Detta kan vi på Zert hjälpa till med!

Zert RM

I vår webbtjänst Zert RM kan du genomföra alla dina typer av riskbedömningar, allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Vi har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter och dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Läs mer om Zert RM

Zert CLM

Med vår webbtjänst Zert CLM kan du utforma din Bruksanvisning enligt gällande krav samt hantera översättning till mottagarlandets språk.

Du kan dessutom enkelt och effektivt återanvända informationen mellan olika tryckbärande anordningar.

Läs mer om Zert CLM

Zerts konsulter

Zerts konsultavdelning har stor erfarenhet av hur industriella innovations- och förändringsarbeten ska drivas från start till mål. Konsulterna fungerar som resurser för allt från industriella miljard-investeringar till enskilda uppfinnare som utvecklar en produkt.

Vi är experter inom området och kan erbjuda helhetslösningar.

Läs mer om Zerts konsulttjänster