Om standarden i korthet:

Standarden ISO 14008 är en krav-och vägledningsstandard som innehåller vägledning om ekonomisk värdering av miljöpåverkan. Där det ställs krav på hur en redovisning av ekonomiskt värde har tagits fram.  Standarden är framtagen av SIS och initiativtagaren Swedish Life Cycle Center vid Chalmers och deras samarbetspartners. Standarden använder begrepp från ISO 14001 och ger förutom kraven en vägledning för tillvägagångsätt och metodval vid värderingen.

Vad denna standard ger är ett nytt sätt för företag att värdera vad deras tjänster och varor kostar för miljön.  Standarden är uppbygg på ett sådant sätt att miljöskador översatt till pengar för att få en lättare koppling och förståelse hur företaget påverkar miljön och på ett lättare sätt kunna jämföra och lär sig från andra företag.

En viktig del på standarden är att få en harmoniserad standard för alla länder så att en snedvriden marknad undviks och ett gemensamt språk för miljöskador börjar användas. Prissättning är inget nytt för miljöskada. Prissättning finns idag redan via exempelvis koldioxidskatten och inom utsläppshandelssystemet EU-ETS.

Hur görs en ekonomisk värdering

Vid en värdering bör all miljöpåverkan betraktas, energiåtgång, utsläpp, vilket material som används, transporten av material, spillmaterial etc. Detta är några parametrar som ska beaktas vid en värdering. Det man även ska tänka på är att produktens hela produktens livslängd ska värderas. Miljökostnaden efter försäljning ska värderas där exempelvis transport och återvinning kan ha en stor miljöpåverkan.

Mer om standarden och hur den hjälper företag

  • Standarden hjälper företag att värdera ekonomiska kostnader som beskattning och avgifter för miljön.
  • Hjälper även företag att planera inför framtiden vid uppkomst av nya standarder.
  • Hjälper företag få förståelse och lättare värdera sin miljöpåverkan.
  • Genom förståelsen blir det lättare att skapa åtgärder och bättre förutsättningar för minskning av miljöpåverkan.

Läs mer om Zert på hemsidan: https://www.zert.se/

https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/battre-beslut-nar-miljopaverkan-uttrycks-i-pengar/

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Ny-global-standard-satter-pris-pa-miljoforstoringen.aspx