Daniel Östman är en av dem som jobbar på vår nyöppnade support i Umeå. Här får du lära känna honom lite närmare.

 

Zert har öppnat nytt kontor i Umeå där vi anställt Daniel Östman. Zert vill att kontoret i Umeå ska växa med mer personal. Att ha ett kontor i Umeå öppnar dörrarna för en större arbetsmarknad för oss med fler intressanta personer att anställa. Dessutom har vi några av våra kunder i närområdet, vilket också är positivt, men nu ska vi lära känna Daniel.

Daniel är uppvuxen i Eldsmark, en liten by ungefär en och en halv mil från Husum. Han flyttade till Umeå 2010 för att läsa digital medieproduktion och olika IT-relaterade kurser på universitetet, och sedan dess har han bott kvar. Under sin studietid arbetade han ibland som smörjare vid Metsä Board i Husum, men nu håller han sig striktare till IT-vägen. Sedan i oktober i år jobbar han här med oss.

Det var främst variationen och utvecklingsmöjligheterna som gjorde att Daniel sökte sig till Zert.

”När jag läste annonsen fastnade jag vid att jobbet beskrevs som varierande och utvecklande”, berättar Daniel. ”När jag läste på mer om Zert och när jag intervjuades för tjänsten fick jag känslan av att det var ett mindre företag som är mån om sina medarbetare. Jag såg det som en chans att kunna påbörja min IT-karriär på ett mindre företag där jag har större chanser att utvecklas än vad jag skulle ha vid ett stort företag. Jag tänker att vid ett stort företag styrs man lätt in i en specifik roll med en specifik arbetsuppgift.”

Det här med att undvika specifika roller och i stället ha breda kunskaper är något Daniel alltid har siktat på.

”I och med mitt stora intresse inom IT har jag valt att utbilda mig brett och inte nischa in mig på ett specialområde. Jag har därför kunskap inom många områden och jag tänker att detta är en stor del till att jag fick jobbet.”

Och det verkar som att Daniels förväntningar på variation och utveckling har infriats.

”Under den korta tid jag jobbat och haft supportansvar på Zert har jag märkt att ingen dag är den andra lik. Det är ingen fråga som ständigt återkommer utan frågorna varierar både i svårighetsgrad och innehåll. Min känsla är att jag utmanas inom fler områden och på så sätt breddar mina kunskaper.”

Men vad gör han egentligen på jobbet?

”Jag har det främsta ansvaret över den externa supporten som riktar sig ut mot våra kunder. Det innebär att jag tar emot ärenden och försöker lösa de problem som uppstår hos våra kunder. Internt hjälper jag till i utvecklingen av våra programvaror genom idéer, design och att skriva kod.”

Daniel verkar alltså trivas med sina arbetsuppgifter. Som tur är trivs han dessutom ihop med oss andra som jobbar här.

”Under rekryteringsprocessen fick jag höra att det är viktigt att personen som erbjuds tjänsten ska kännas rätt i teamet. När jag fick möjlighet att besöka Zert och träffa medarbetarna fick jag känslan av att jag skulle trivas om jag blev erbjuden jobbet. Personerna som jobbar på Zert är trevliga och min känsla är att vi kom bra överens redan från start.”

Vi välkomnar Daniel till Zert!