Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera bruksanvisningar som följer maskindirektivet och den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019). Med färdiga mallar kommer du snabbt igång med arbetet.

Du får tillgång till en dokumentstruktur uppställd med rubriker som vanligen används i en bruksanvisning. Med stöd av den färdiga strukturen kan du enkelt komma igång med författandet av din bruksanvisning.

Med färdiga stil-, layout- och formatmallar finns allt du behöver för att kunna producera kvalitativt material. Utan att behöva lägga ned massa tid på layout kan du fokusera på det som är viktigt, nämligen innehållet. 

Ökad produktivitet

Tack vare översättningsprocessen i CLM kan du med lätthet även översätta din bruksanvisning till andra språk.

Skulle du behöva producera ytterligare bruksanvisningar kan du återanvända både innehåll och översättningar. Genom att återanvända dokumentationen sparar du upp till 70% av kostnaderna för nyproduktion, underhåll och översättning.

Följer maskindirektivet och den nya standarden ISO 20607:2019

Den nya standarden ISO 20607:2019 går in djupare än maskindirektivet på hur en bruksanvisning ska utformas. Med tjänstepaketet utgår du från en dokumentstruktur som baseras på standarden. De färdiga mallarna följer också stilrekommendationerna från standarden.

Läs mer om standarden ISO 20607:2019 här!

Zert CLM

Zert CLM hjälper dig att förbättra kvaliteten, läsbarheten och upplevelsen av din dokumentation.

CLM är vår webbtjänst för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial direkt i molnet. Programmet är kraftfullt, användarvänligt och lätt att
anpassa efter dina behov.

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.

Här kan ni läsa mer om det nya tjänstepaketet.

Boka en demo eller kontakta oss för att få veta mer.