Zert har många års erfarenhet av CE-märkning inom alla sektorer. Vi hjälper företag att CE-märka produkter inom alla områden där detta är obligatoriskt och vi hjälper även företag att CE-märka hela maskinlinjer. 

Om CE-märkning 

CE-märkning är en produktmärkning för EU:s inre marknad. Det betyder att en produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav.  Några punkter för att få CE-märka en produkt är att: 

 • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö 
 • Föreskriven kontrollprocedur har följts 
 • Produkten har rätt teknisk dokumentation 
 • Produkten har rätt märkning 

Exempel på produkter som ska CE-märkas: 

 • Tryckbärande anordningar 
 • Lyftanordningar 
 • Maskiner 
 • Leksaker 
 • Byggprodukter 
 • Medicinska produkter 
 • Skyddsutrustning 
 • m.m. 

Zert Erbjuder: 

Vi har erbjudande som passar alla företag oavsett storlek och typ av företag. 

Läs mer om maskindirektivet här.