Det finns 3 olika lagstiftningar från EU:

  • Direktiv – Det har tagits fram ett 20-tal direktiv för olika områden – ett av dem är maskindirektivet. Direktiven ska skydda och hindra att produkter som inte uppfyller de rätta kraven kommer ut på marknaden. I vissa av direktiven krävs att tillverkaren får sin produkt certifierad. Direktiven är grundläggande krav som ska införas i varje lands lagstiftning och är bindande men medlemsländerna får själva bestämma tillvägagångssättet för genomförandet.
  • Förordningar– Omedelbart bindande för medlemsländerna, ekonomiska aktörer och enskild
  • Beslut-Bindande för den det riktar sig till

Maskindirektivet

Maskindirektivet faller under den nya metoden – new approach vilket är en regleringsteknik inom Europa och ett sätt att med standardisering och övergripande krav få en säker produktmarknad men ändå behålla en fri rörlighet av varor och tjänster. I maskindirektivet anges vika grundläggande hälso-och skyddskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på den europeiska marknaden. För att uppfylla maskindirektivets krav så är ett sätt att använda sig av harmoniserade standarder.

Harmoniserade standarder är utarbetade utifrån de riktlinjer som EU-kommissionen tillsammans med Europeiska standardiseringsorgan kommit överens om. Vilka standarder som gäller för maskindirektivet kan du hitta här: http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/

Standarderna uppfyller de väsentliga krav som krävs för att släppa ut produkter på marknaden.

För maskindirektivets krav krävs det i många fall att en CE-märkning ska göras på de maskiner som släpps ut på den europeiska marknaden, det visar att den uppfyller maskindirektivets krav och eventuellt andra krav för att den ska få säljas på den europeiska marknaden. – vi kan hjälpa er att CE-märka er maskin.

Vilka produkter som måste CE-märkas anges i direktivet.

Nya metoden (New approach)

Maskindirektivet faller som sagt under den nya metoden som anger övergripande krav för säkerhet, hälsa och miljö. Metoden används för att undvika nationella särkrav och istället ange grundläggande säkerhetskrav. 2008 så förändrade man den nya metoden så att den skulle bli enklare att förstå och att det skulle vara klart och tydligt hur man får en produkt godkänd för att säljas på den europeiska marknaden. De direktiv som gäller under den nya metoden hittar ni här

Vi kan hjälpa er med att CE-märka er maskin och om ni vill veta mer om vad som krävs maskiner på EU-marknaden kontakta oss