När man bygger om eller sätter ihop flera maskiner som ska fungera som en maskinlinje finns det mycket man måste tänka på. Det är mycket viktigt att den är säker. Det måste göras en totalbedömning av säkerheten då nya risker kan uppstå då man sätter ihop enskilda maskiner. Den ska vara riskbedömd och CE-märkt som enhet – men vad innebär det?

Riskbedömning

Kombinationen av maskiner måste alltid vara säker och det ska finnas en dokumenterad riskbedömning. I en riskbedömning undersöker man vilka risker som finns, bedömer riskerna, åtgärdar riskerna och gör efterkontroller så man vet att åtgärderna gett effekt. En vanlig risk vid ihop byggandet av en maskin är klämrisker.

Det ska även göras en ny bruksanvisning för maskinlinjen som ska ha service och underhålls information och hur man löser driftstörningar. I riskbedömningen ska man även bedöma hur många nödstopp som krävs och om maskinlinjen måste CE-märkas. En ny CE-märkning krävs om maskinlinjen har ett gemensamt styrsystem.

Det finns olika sorters av maskinlinjer, där det finns olika saker man bör tänka på, men en ny maskinlinje ska alltid uppfylla kraven i AFS 2008:3 och CE-märkas innan den släpps ut på marknaden. Läs mer på: AFS 2008:3

Viktigt att tänka på är:

  • Det krävs rätt kunskap när man ska köpa in en ny maskinlinje för att veta hur man ska hantera det – saknar ni den kunskapen så ta in en konsult –På Zert kan vi hjälpa er! Kontakta oss
  • Det är när maskinlinjen tas i drift som alla krav ska vara och uppfyllda och att den ska vara rätt CE-märkt. En maskin tas i drift då personalen börjar använda den och den tillverkar det som den är tänkt att göra.
  • Det är viktigt att det är klart vem som ansvarar för säkerheten av hela maskinlinjen – det är den person som sätter samman maskinlinjen som ska ta ställning till detta.