Vi har i tidigare artiklar beskrivit hur man ska se till att den maskin man tillverkar uppfyller alla europeiska hälso- och säkerhetskrav.

Nu skärper även arbetsmiljöverket sina regler för att se till att det är säkra maskiner som finns på marknaden.

Idag finns det krav på att alla maskiner ska ha en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav.  Arbetsmiljöverket inför nu nya regler vilket innebär att maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017, kan tvingas betala en sanktionsavgift, om inte kraven uppfylls.

Fler kontroller från arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket kommer göra fler marknadskontroller och säger att det kommer gynna både yrkesmässiga användare och kunder.

Man vill med de nya reglerna att oseriösa företag kan riskera kännbara sanktionsavgifter och att seriösa företag ska ha en fördel. Därför vill man ha effektivare åtgärder och marknadskontroller. Såhär lyder kravet i fullo:

”Till alla maskiner som omfattas av maskindirektivet ska det finnas en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Om det inte finns det kan tillverkaren behöva betala sanktionsavgift. Även kravet på bruksanvisning och kravet på märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft omfattas av de nya reglerna.”

På Zert kan vi hjälpa er med att uppnå kraven för en säker maskin

Med vår webbtjänst Zert CLM kan du utforma din Bruksanvisning enligt maskindirektivets krav samt hantera översättning till mottagarlandets språk.

Du kan dessutom enkelt och effektivt återanvända informationen mellan olika tillverkade maskiner och på så sätt minimera dina översättningskostnader.
Läs mer om Zert CLM

På vår hemsida kan du ta fram en EG-försäkran om överenstämmelse https://zert.se/eg-forsakran/

CE-märkning av din anordning gör du det enkelt via vår webbtjänst Zert RMp. Där kan du hantera dokumentation samt krav från leverantörer men också enkelt planera och genomföra dina riskbedömningar och med en knapptryckning sedan exportera ut en komplett teknisk fil. Läs mer om Zert RMp

Behöver du hjälp under CE-märkningsfasen så kan vi via vår konsultavdelning Selecto bistå med stöd hela vägen både i stora och små projekt!

Kontakta oss om du behöver hjälp!