Konsekvenser av en avtalslös Brexit

Storbritannien planerade att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Tidpunkten för utträdet har skjutits upp och det nya datumet för utträdet är satt till den 31 oktober 2019. Det är ännu inte klart om utträdet kommer att ske avtalslöst, alltså en så kallad hård Brexit.

En avtalslös Brexit innebär att:

  • Ett anmält organ från Storbritannien är inte giltigt efter Brexit eftersom alla anmälda brittiska organ förlorar sin status som anmälda organ.
  • Vid köp av produkt från Storbritannien blir du importör istället för distributör vilket medför andra skyldigheter.
  • Tillverkare som anlitat brittiska anmälda organ måste istället vända sig till anmälda organ i annat EU-land
  • Tillverkare måste säkerställa att de har certifikat från ett anmält organ i ett EU-land för produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde
  • Ackrediteringar från UKAS kommer fortsatt att vara giltiga.
  • Produkter som genomgått bedömning av överensstämmelse enligt europeiska regler, t.ex. CE-märkning, accepteras under en övergångsperiod om inte ett brittiskt anmält organ har deltagit i bedömningen av överensstämmelse. UKCA-märkning (UK Conformity Assessment) måste då tillämpas efter 31 oktober 2019.
  • Exportörer som är registrerade i Storbritannien förlorar sina tillstånd eller registreringar i och med utträdet. Detsamma gäller företag vilka är etablerade i Storbritannien eller har ett Eori-nummer från Storbritannien och vars tillstånd eller registrering beviljats i EU27.

Vad gäller för produkter som exporteras till Storbritannien?

Det är i dagsläget oklart vilka krav som kommer att ställas på produkter som exporteras till Storbritannien. Storbritannien kommer att införa ett eget system för bedömning av överensstämmelse för produkter som ska släppas ut på den brittiska marknaden.

De tekniska kraven på produkter kommer förmodligen inte att skilja särskilt nämnvärt till en början då de nya brittiska reglerna inledningsvis kommer att baseras på europeiska produktregler. Enligt senaste uppgifterna från Storbritannien kommer produkter som genomgått bedömning av överensstämmelse enligt europeiska regler, t.ex. CE-märkning, att accepteras under en övergångsperiod om inte ett brittiskt anmält organ har deltagit i bedömningen av överensstämmelse. Sedan den 12 april 2019 måste UKCA-märkning tillämpas. Det är fortfarande oklart hur länge CE-märkning kommer att accepteras.

Svenska företag som exporterar bör alltså förbereda sig på att uppfylla kraven för UKCA-märkning som ersätter CE-märkning på den brittiska marknaden. När övergångstiden löpt ut går det inte längre att släppa ut produkter på den brittiska marknaden med stöd av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse där svenska eller andra europeiska anmälda organ medverkat.

Istället kan exportörer behöva vända sig till andra organisationer för att ta fram underlag som visar att de ”nya brittiska kraven” uppfylls. I dagsläget råder dock en stor osäkerhet om den framtida tillämpningen.

https://www.swedac.se/konsekvenser-vid-ett-eventuellt-avtalslost-brexit/