Allt du behöver för att gå i mål med din CE-märkning!

Det finns mycket man måste tänka på när man ska CE-märka en maskin, hur mycket riskbedömningar, dokumentgranskning och kompletteringar måste göras? Men nu har vi gjort det ännu enklare för dig! Vi erbjuder ett 2 månaders abonnemang där du får allt det du behöver för hela CE-märkningsprocessen.

Abonnemanget innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG. Allt genomförs i en paketerad projektmodul med ett antal fördefinierade steg som stöder dig genom processen från riskidentifiering till EG.-försäkran på valfritt europeiskt språk.

Kolla in vårt erbjudande: https://zert.se/ce-markning/

Maskindirektivet:

När en maskin ska användas och släppas ut på marknaden så anger maskindirektivet de grundläggande hälso och säkerhetskraven som gäller för alla maskiner. Ett av kraven är att maskinen måste CE-märkas om de ska släppas ut på den europeiska marknaden. Först då kan den fritt säljas då den uppfyller maskindirektivets krav.

Läs mer om maskindirektivet