Roll- och ansvarsfördelningen inom ett bygg- eller anläggningsprojekt kan vara svår att få grepp om. Därför lyfter vi ut enskilda roller och förklarar det viktigaste; den här gången har turen kommit till BAS-U.

Vad betyder BAS-U?

BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-U, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Bas-U i förhållande till byggherren

BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet.

Vilka är BAS-U:s arbetsuppgifter?

Tillsammans med byggherren ansvarar BAS-U för arbetsmiljön på arbetsplatsen och för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig. BAS-U ansvarar även för att anpassa arbetsmiljöplanen under arbetets gång.

BAS-U ska bl.a.

  • säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna
  • samordna arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen
  • se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

Du kan läsa en fullständig beskrivning av rollen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).


Kontakta oss om du vill prata mer om arbetsmiljön och riskhantering.

Läs även det viktigaste du behöver veta om