Det finns ett stort problem med att anläggningsdata inte tas hand om eller försvinner under en anläggnings livscykel. Detta kostar industrin stora pengar då man i efterhand måste mata in informationen. Enligt SCB så investerade industrin i Sverige 59,5 miljarder kronor under 2016, för att hantera anläggningsdata och datautbyte.

Projektet LCMD

Projektet LCDM- ”Life Cycle Data Management”, vill lösa detta problem genom att tillsammans med svensk industri etablera standarden ISO 15926 i Sverige. De målsättningarna man har i projektet är:

 • Få bra kontakter med internationella aktörer som redan börjat jobba med standarden i sina projekt
 • Se vilka behov som finns i den svenska industrin för att kunna avgränsa piloten.
 • Att etablera en pilotöverföring mellan olika system antingen i en skarp anläggning eller en simulerad beroende på om det finns tillgängligt en riktigt miljö.
 • Anordna en nationell konferens för att presentera piloten och se hur vi kan jobba med LCMD i svensk industri.
 • Arbeta med en projektplan hur LCMD kan etableras inom svensk industri.

SSG är projektägare – läs mer om SSG

Standarden ISO 15962

Standarden sätter en grund och regelverk för hur det gemensamma språket ska sättas upp för att utbyta data . Själva utbytet ska kunna ske även om man befinner sig i olika steg i livscykeln. Mer specificerat så försöker man med ISO 15926 skapa en standard för context med hjälp av en avancerad referensdatabas. Det är väldigt viktigt med referensdata då man vill uppnå interoperabilitet och man kan via referensdata hantera data i sin egen värld på sitt eget sätt. När man sedan kommunicerar utanför så kan man koppla upp sig mot referensdatat och kan på så sätt veta vilket data det är, trots att det hanteras i ett annat system.

Zerts deltagande

Zert AB deltar som projektpartner i projektet LCDM och vi vill:

 • Effektivisera informationsutbytet i våra SaaS-tjänster
 • Vidareutveckla tjänster inom vår kunskapsdomän
 • Optimera möjligheten att jobba på distans med flerspråkighet i industriella projekt

I projekt kan Zert AB tillföra

 • Specialistkompetens inom lag- och standardstyrd teknisk dokumentation
 • Kompetens inom flerspråkig teknikinformation och databaspublicering
 • Beställarkompetens inom Programvaruutveckling och agile projektstyrning
 • Stor erfarenhet att jobba i distribuerade team

Att lyckas med projektet

SSG ser stora möjligheter att lyckas med att implementera en standard som denna. Då SSG har sin neutralitet och öppenhet för olika aktörer inom svensk industri att delta så är man inte bunden till ett fåtal leverantörer. SSG ser även hjälpen från redan etablerade organisationer främst i USA och i Norge som viktigt stöd i att lyckas med projektet.