Zert styrelse har utsett Peter Levisson till ny vd för Zert AB. Peter Levisson tillträder sin befattning 1:a jan 2021 och ersätter Annica Eklundh.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Peter Levisson som ny vd i Zert AB. Han har helt rätt kompetens och profil för att utveckla Zert AB inom ramen för den expansionsstrategi som styrelsen tagit fram. Med en bakgrund som Marknadschef på Trimma AB har han en förståelse för utvecklingskraften i ett ingenjörsföretag och den innovationsdrivna kultur som finns, säger Frank Hedestig, ordförande i Zert AB. 

Med Peter Levisson får Zert AB en verkställande direktör som har en bred erfarenhet inom sälj och marknadsföring och blir därmed ett starkt tillskott i företaget. Peter har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an Zert AB:s expansion inom digitala tjänster.

Annica Eklundh går vidare till nya uppgifter i företaget och fortsätter också i styrelsen för Zert AB.

– Jag känner mig oerhört stolt över att få tillträda som vd på Zert och är imponerad av hur styrelsen och bolaget arbetar. Zert är ett företag med väldigt tung kompetens. Det ska verkligen bli spännande att få vara en del av den expansion Zert gör som SaaS-bolag, säger Peter Levisson, tillträdande vd i Zert AB.

Zert AB är ett Ingenjörs- och It-företag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Företaget erbjuder kvalificerade tekniska tjänster till Process- och tillverkningsindustri. Förutom traditionella konsultuppdrag utvecklar Zert webbtjänster, Zert RM och Zert CLM. Zert AB startade sin verksamhet i Lycksele av Frank Hedestig i mitten av 90-talet. Första februari flyttar Zert till nya lokaler i Umeå.