Vi fortsätter vår miniserie med Pernilla Forsberg Tiger om problemlösningsmetoden solution focus, eller lösningsfokus.

I den förra delen tittade vi på hur lösningsfokus fungerar som arbetssätt och hur det kan bidra till en bra stämning på arbetsplatsen. Här tittar vi närmare på vilka fördelar metoden har när man ska hänga med i världens svängningar och fortsätta utvecklas som företag.

– Förr fokuserade arbetsmiljöarbetet bara på den fysiska arbetsmiljön, berättar Pernilla. Då fungerade det bra att vara problemfokuserad – man mätte ljus och luftflöden och ändrade det som inte var som det skulle. Men när arbetsmiljön också handlar om det psykosociala räcker inte problemfokus till längre. Man måste använda mer agila metoder.

Lösningsfokus är en av flera agila metoder som finns att tillgå. Men vad är det som gör att den kan ge mer än problemfokuserade metoder?

Lösningsfokus främjar utveckling

Problemfokus kan fungera utmärkt i enkla och mekaniska sammanhang. När man har hittat det som inte fungerar i bilen byter man ut eller lagar den delen, och så fungerar bilen igen.

– Men då handlar det inte om att utveckla, bara om att återställa, påpekar Pernilla.

På samma sätt tänker man sig att problemfokuserade metoder inte kommer att föra företaget framåt, utan på sin höjd återställa det till hur det var innan ett problem uppstod. I dag är återställning sällan nog – ett företag måste vara redo att utvecklas för att kunna överleva.

Lösningsfokus ger anpassningsbarhet

Pernilla förklarar att man måste jobba med i stället för mot förändringar.

Pernilla förklarar att man måste jobba med i stället för mot förändringar. Foto: Mikael Hansson.

Lösningsfokus ger också goda möjligheter för en organisation att anpassa sig till förändringar som uppstår längs vägen. Och det behövs i dagens globaliserade värld, där till exempel en naturkatastrof i ett land kan ge återverkningar på ekonomin i ett annat.

– Vi har begränsad möjlighet att påverka världen. Vi behöver kunna dra nytta av förändringarna i stället för att kämpa emot eller försöka hålla fast vid det gamla.

Med problemfokus blir det ofta svårt att dra nytta av förändringar. Man har mest fokuserat på vad som är problemet. Ofta har man inget uttalat framtidsmål, och då blir det svårt att hitta självklara vägar framåt. Med lösningsfokus har man däremot slutmålet klart för sig och kan anpassa hur man tar sig dit allt eftersom. Eftersom man alltid vet vart man är på väg blir det ofta uppenbart vilken av alla möjliga vägar som leder rätt.

– Man kan likna lösningsfokus vid forsränning. Man kan ha en tanke om var man vill gå iland nedanför forsen, men man behöver inte och kan inte planera exakt hur det ska gå till. Man får använda sin lilla paddel för att dra nytta av varje våg och virvel på rätt sätt, så att man kan nå sitt mål.

Personer på gummiflotte i en fors.

Både i forsränning och inom lösningsfokus anpassar man sig för att dra nytta av förändringarna.

Om man arbetar konsekvent med lösningsfokus kommer alltså hela arbetslaget kunna fortsätta dra åt samma håll, även om förutsättningarna förändras.

Så här skulle det kunna gå till

I del 1 av vår miniserie stiftade vi bekantskap med Byggföretaget AB, som hade problem med sin app för uppdrag och dokumentation. Med hjälp av lösningsfokus kom de fram till att de ville ha en framtid där appen fungerar problemfritt. De kom överens om att ett av de första stegen för att nå dit var att Diana skulle lämna över en del administration till Calle. Diana behöver få koncentrera sig mer på marknadsföring, så att företaget i förlängningen har råd att utveckla en ny app.

Nu har de dock stött på problem. Calle har fått ett jobberbjudande som han inte vill tacka nej till, eftersom det innebär att han kan flytta närmare sin familj. De andra på Byggföretaget AB blir upprörda. Hur kan Calle sluta nu? De hade ju bestämt att de skulle satsa på framtiden tillsammans, och nu ska han bara försvinna? Hur har han tänkt att de ska komma vidare utan honom?

Calle själv vet inte vad han ska säga. Hur kan de inte förstå hur viktigt det här är för honom? Och är det verkligen hans ansvar att berätta hur de ska sköta arbetet? Plötsligt inser de att de har halkat tillbaka in i gamla vanor och blivit problemfokuserade. De tar en paus och lugnar ner sig.

Med solution focus omfördelar Byggföretaget AB sina arbetsuppgifter och kan komma vidare.

Med solution focus omfördelar Byggföretaget AB sina arbetsuppgifter och kan komma vidare.

När de kommer tillbaka är de redo att arbeta med lösningsfokus igen. Målet för framtiden är fortfarande detsamma: en ny app. De börjar diskutera hur de ska gå vidare och vilka resurser de har i arbetsgruppen som är möjligt att bygga vidare på. De kommer fram till att de ska anställa Elena, som är duktig på marknadsföring, och att de ska omfördela arbetsuppgifterna på företaget under en övergångsperiod.

Till att börja med ska Diana tillfälligt ta över Calles arbetsuppgifter. Hon är den som vet mest om det administrativa, så på det sättet kan det dagliga arbetet fortsätta flyta på smidigt. Allt eftersom ska Elena sedan ta över administrationen. Till dess ska hon sköta Dianas marknadsföringsuppgifter.

Förutsättningarna för arbetet på Byggföretaget AB har förändrats, men de har fortfarande siktet inställt på det gemensamma målet: en ny app.

 

Zert utvecklar webbaserade program för riskhantering och teknisk dokumentation. Vi har även konsulter i riskhantering. Kontakta oss om du vill veta mer.