Log Max sökte efter en snabb och enkel lösning för att komma ifrån höga översättningskostnader. Även kvaliteten ville man förbättra då bruksanvisningarna som tagits fram inte alls höll den kvalitet som produkten förtjänar. Det var Komatsu Forest som rekommenderade Zert CLM eftersom de länge jobbat i systemet och utnyttjat dess fördelar. Som ett resultat av införandet av Zert CLM har Log Max minskat sina översättningskostnader, och de anställda har idag ett effektivare arbetssätt.

Log Max har sedan det grundades 1980 varit en pålitlig leverantör av utrustning för mekaniserad avverkning i skogsbruket och sedan 1988 är huvudprodukten skördaraggregat.

Ett skördaraggregat kan fälla, kvista och kapa ett träd i önskade längder. Aggregatet i sig är ett verktyg avsett att hängas i en kran, som i sin tur är monterad på någon form av mobil bärare eller basmaskin. Som bärare kan ett antal olika maskintyper användas.

Huvudkontoret Log Max ligger i Grangärde i Dalarna och där ligger även huvudlagret varifrån alla återförsäljare betjänas.

Log Max
Log Max skördaraggregat kapar trädstammar.

Från besvärligt arbete i Word till smidig återanvändning i Zert CLM

Lars Hjort är teknisk skribent på Log Max och jobbar med att skriva manualer, samt skapa innehåll och illustrationer. Han har även ansvar för den tekniska administrationen och att de håller deadlines.

– Mitt största fokus just nu är att lyfta Log Max bruksanvisningar och all teknisk dokumentation till 2020-talet, säger Lars.

Log Max letade efter en snabb och enkel lösning för att minska översättningskostnader och slippa de tidskrävande delarna i Word.

– Våra aggregat är ganska lika och vi kan återanvända mycket av det som vi producerar, både text och bilder. Egentligen var allting jobbigt innan vi gick in i Zert CLM. Vi använde Word för att skriva manualer och tyvärr fungerade det katastrofalt dåligt, fortsätter Lars.

Log Max valde att testa Zert CLM eftersom programmet uppfyller de flesta av deras behov, och de problem som i början uppstod löste Zert snabbt och effektivt.

– När jag jobbar i systemet idag så tycker jag att det fungerar väldigt bra och är det något så kan jag ta det med Zerts support som snabbt har hjälpt till när det behövts, menar Lars.

Effektivisering ledde till reducerade kostnader för Log Max

Innan de började jobba i Zert CLM var Log Max förväntningar att det skulle underlätta och snabba på jobbet, skribenterna ville även att det skulle vara enkelt att göra förändringar i efterhand.

– Ofta när man ändrar på ett ställe så ändras det för alla våra aggregat. Då kan man utnyttja återanvändningen av block mellan olika böcker, säger Lars.

Lars uppskattar att översättningskostnaderna har sjunkit med långt över 70% jämfört med innan de använde CLM.

– Det krävs ofta väldigt lite nytt innehåll när vi tar fram ett nytt aggregat då vi kan återanvända det mesta materialet, säger Lars.

– Dels så tycker jag att man ska titta över och skriva så generellt som möjligt så att man kan återanvända fraser så mycket som möjligt, dels att man ser över om det går att ändra specifika formuleringar till mer generella, fortsätter Lars.

Log Max

Bruksanvisningen blev en del av produkten

CLM har lett till stora förbättringar för Log Max kunder och nu har de en bruksanvisning som verkligen är värd namnet. De skrev om hela bruksanvisningen i samband med övergången till CLM.

Den största utmaningen som de stod inför var att få med alla på företaget att ändra sitt arbetssätt och inställning till den tekniska dokumentationen.

– Till slut hade vi ett möte där vi sa att nu kör vi helhjärtat på detta och har med bruksanvisningen från start i projekten, säger Lars.

Nu har man insett att bruksanvisningen är en del av produkten. De tekniska skribenterna sitter nu med från start i ett nytt projekt då cheferna anser att det är så pass viktigt.

Log Max framtidsplaner

Nästa steg är att lägga in branding för Log Mate i CLM som är styrsystemet för Log Max aggregat, framöver kommer också branding för fler systerbolag att läggas in i CLM. 

– Det gick jättesmidigt att ändra publikationerna vid kundunika leveranser jämfört med tidigare, säger Lars.

Idag lägger Log Max ut sina bruksanvisningar på sin hemsida men de skickar även med en bruksanvisning i pappersformat tillsammans med aggregaten, samt ett USB-minne med en digital version av bruksanvisningen i PDF format.

Det finns en tanke om att i framtiden göra bruksanvisningen mer interaktiv och även lägga in den så den går att läsa direkt i styrsystemet. Just nu är fokus att fortsätta producera kvalitativa bruksanvisningar i CLM.

Om du vill veta mer om Zert CLM kan du läsa mer här, kontakta oss eller boka en demo. Läs mer om Log Max på deras hemsida.