Teknisk dokumentation kan vara en bruksanvisning för en diskmaskin eller en manual för en skogsmaskin.  Teknisk dokumentation beskriver på ett begripligt sätt hur man ska använda olika tekniska lösningar och produkter. Utan en manual får en produkt inte säljas då den måste följa de lagkrav och standarder som finns. Många undviker att läsa dessa då de kan upplevas som krångliga, därför är det viktigt att information skrivs på ett sätt som gör den begriplig och användbar. Det ska också finnas en tydlig struktur och vara lätt att hitta i då man behöver hjälp. Utan en bra manual eller en tydlig teknisk dokumentation blir produkter svåra att underhålla, reparera och förbättra. Detta kan leda till ökade kostnader både för tillverkaren och kunderna.

Att jobba med teknisk dokumentation

För att ta fram teknisk dokumentation krävs också en speciell talang och profession– Teknikinformatörer, publikatörer eller Tekniska skribenter. Man måste ha förmågan att analysera, skriva och förstå dokumentation. De ska kunna förvandla teknisk dokumentation till lättförståelig information för användaren. Man ska gärna ha ett tekniskt intresse och kunna förmedla information i bild och text. De arbetsuppgifter man har innehåller allt från produktion av underhållsmanualer, användarhänvisningar och utbildningsmaterial för teknisk avancerade produkter.

Sofia Sandström jobbar som informationsingenjör på Komatsu Forest AB i Umeå. Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner.

-Det finns många benämningar på de som arbetar med manualer men hos oss används informationsingenjör, en titel som sägs kommit till Sverige via företag som Volvo och SAAB säger Sofia. Vi ska säkerställa att en aktuell manual finns, och den måste vara förståelig så att produkten används på rätt sätt. Man kan ha en fantastisk produkt, men om inte användaren förstår hur den ska hanteras upplevs den inte som fantastisk.

Bra system och tjänster för att ta fram teknisk dokumentation

För att kunna förvalta teknisk dokumentation som ex. manualer och användarböcker är det viktigt att man jobbar i bra program och system. Och eftersom dokumentation ska finnas översatt till flera språk gäller det att hitta ett program som gör detta på ett effektivt sätt.

Sofia beskriver mer hur de tänkt på Komatsu forest;

-Det är arbetskrävande att uppdatera och underhålla generationer av manualer på flera språk. Det har allt fler företag börjat inse och investerar därför i databasverktyg som stödjer publikatörens roll. Det är kostsamt att byta system men för oss var det en mycket lyckad investering då vi kan hantera fler produkter med samma personal och även fördubblat antalet språk vi gör våra manualer på, avslutar Sofia.

På Zert har vi en bra lösning; Zert CLM som vi nu också släppt till en molntjänst – Zert CLM cloud.

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation.  Det är användarvänligt och lätt att anpassa efter ert behov.

Läs gärna mer om Zert CLM 

Kontakta oss om ni vill veta mer