Innovation har varit ett ”buzzword” i några år nu, där man läser och hör hur innovation främjar företag och organisationers utveckling. Men hur ser det ut i verkligheten, hur jobbar företag med nya innovationer – hur implementerar man det i verksamheten och hur stöttar man de medarbetare som är innovatörer? Finns det verkligen bra metoder och verktyg att använda i praktiken?

Ja, det finns påbörjar något som man nu vill utöka: Det finns en teknisk specifikation för innovationsledning – Ledningssystem för innovationer 16555-1-2013. Den verkar som en guide för hur man som företag eller organisation skapar och behåller en innovativ verksamhet. Detta genom en rad punkter som bland annat berör ledarskapets roll, hur man identifierar innovativa processer och vilka tekniker man bör använda. Förutom denna publikation så arbetar ett antal arbetsgrupper med att utveckla fler tekniska specifikationer och vägledande standarder inom området. Man vill få till vägledande ramverk som hjälper företag och organisationer att utveckla sin innovationsförmåga. Med detta arbete hoppas man kunna etablera ett ledningssystem för innovation på europeisk och internationell nivå.

Arbetet förväntas etablera ett ledningssystem för innovation på europeisk och internationell nivå.

Från ett övergripande perspektiv förväntas ett sådant ramverk:

  1. skapa ordning bland begrepp och definitioner
  2. bredda förståelsen för innovation och hur innovationsförmågan kan förbättras i ett företag eller organisation,
  3. öka medvetenheten om vikten av innovationsledning
  4. skapa ett gemensamt språk för att underlätta samarbete och kunskapsöverföring mellan olika aktörer,
  5. förbättra samarbetet mellan olika innovationskluster i Europa,
  6. främja etableringen av en marknad för innovationsledningstjänster, speciellt för mindre och medelstora företag,

Det är viktigt att innovation inte bara blir något man jobbar med när det finns tid över eller bara inom vissa området utan det ska genomsyra hela verksamheten. För det är tydligt att om man har ett bra ledningssystem för innovationer så ökar företagets tillväxt.

Hitta den tekniska specifikationen för innovationsledning här

Hör av dig om till oss på Zert om du funderar över standarder eller ledningssystem