Allt fler dokument och publikationer publiceras huvudsakligen digitalt i HTML- eller PDF-format, tiden då standarder och manualer endast gick att hitta på bibliotek och i arkiv är förbi. Med detta skifte i teknik uppenbaras nya möjligheter, några av dem har vi sammanfattat här för att få en inblick i vad som är möjligt att göra på webben idag.

Fördelarna med att använda HTML som publiceringsmedia för teknisk information jämfört med äldre format är många. Istället för att ladda ned en bruksanvisning med flera hundra sidor högupplösta bilder kan du först söka rätt på det du vill titta på och sedan endast ladda ned det avsnittet. På så sätt sparar du både tid när du slipper långa nedladdningstider och datamängden minskas till endast det nödvändiga utan att kompromissa med varken bildkvalitet eller upplösning.

Utskrivna dokument har av uppenbara skäl inte någon dynamisk eller interaktiv aspekt, saker som kan underlätta för slutanvändaren att både läsa och förstå innehållet. Med dynamiskt innehåll kan texten anpassa radbrytningen för att få plats på läsarens skärm oavsett upplösning eller förstorning, det spelar heller ingen roll vilken enhet som används bara den har en modern webbläsare.

Interaktiva dokument kan innehålla animationer som visar hur en del i en process ska installeras eller till och med hur en hel maskin fungerar. Det är även möjligt att använda inbäddade videoklipp eller en interaktiv 3D-modell som ytterligare media att förmedla information på ett intressant och beskrivande sätt.

Eftersom detta är en HTML-baserad webbsida kan vi demonstrera hur funktionerna skulle kunna användas i ett HTML-dokument.

Detta är ett inbäddat videoklipp som anpassar bredden till skärmen som videon visas på.

I denna online-applikation kan du välja delar i en 3D-modell och ändra dess egenskaper. (http://www.webgl-publisher.com)

Här kan du välja olika animationer på en 3D-modell.

Några animationer som beskriver hur delar i en produkt ska monteras.

HTML AnimatedGIF
HTML AnimatedGIF
HTML AnimatedGIF
HTML AnimatedGIF

Den som publicerar webbaserat material kan hålla koll på vilka avsnitt som är mest populära och se hur många gånger hela publikationen har visats samt en mängd andra data. Informationen kan användas till att optimera innehållet och nå ut med rätt material till fler.

Ett statiskt dokument kan inte ändras när det väl publicerats utan att en ny version skickas ut för att ersätta föregångaren. I en HTML-baserad publikation kan mindre fel enkelt åtgärdas och förändringen går ut till användarna direkt, även ytterligare innehåll kan läggas till utifrån användarnas beteende. Exempelvis om många frågor uppstår kring en vis del som borde beskrivas mer utförligt, kan det avsnittet utökas med nödvändig information.

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation. Det är användarvänligt och lätt att anpassa efter ert behov och nu finns allt på webben.

Läs gärna mer om Zert CLM 

Kontakta oss om du vill veta mer.