Vad är Artificiell Intelligens?

Med Artificiell Intelligens kan en dator simulera intelligent beteende vilket möjliggör problemlösning utan mänsklig påverkan. Det har länge antagits att problemlösning kräver egenskaper som endast en människa har, men med AI kan dessa egenskaper imiteras. Det finns nästan obegränsat antal användningsområden där AI kan förbättra förutsättningarna för människor och till och med utföra vissa arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor. Hur kan AI påverka arbetet med teknisk dokumentation?

Två spår inom AI

Maskininlärning är ett område inom AI som används för att en maskin ska kunna utvärdera och självständigt förstå och hantera en stor mängd data. Datorn tränar på den stora datamängden och kan helt oberoende strukturera och ge resultat från datamängden.

För att uppnå de önskade resultaten matas data in och algoritmer skrivs för att programmet ska få en uppfattning av vad som är rätt eller fel. Sedan fortsätter man att öka mängden indata för att programmet ska kunna hantera allt mer komplicerad information och bli desto smartare ju mer data som matas in.

Djup inlärning är en avancerad nivå av maskininlärning som fokuserar på några utvalda verktyg och metoder för att möjliggöra en implementation av maskininlärning och därefter lösa i stort sett vilket problem som helst som kräver mänskliga tankebanor.

Grammatikkontroll

Det finns flera program som kontrollerar och rättar grammatiska fel och dåliga formuleringar. Ett exempel är webbläsartillägget ’Grammarly’, dessa program fungerar genom att ett så kallat neuralt nätverk, självständigt bedömer vilka mönster och strukturer i språket som är korrekt. Det finns otroligt många mönster och strukturer i det svenska språket och de flesta andra språk. Ju mer data som matas till programmet desto bättre blir också resultatet.

För att kunna använda AI-baserade program för grammatikkontroll på ett tillförlitligt sätt vid författande av teknisk dokumentation måste frågor om konfigurering, inlärningsförmåga, anpassning till texttyper och terminologi redas ut. När det är gjort kan ett mycket kraftfullt verktyg för grammatikkontroll användas av skribenter inom olika områden, inte minst inom tekniksektorn.

Maskinöversättning

Den mest långtgående tillämpningen av maskinlärning inom språkbearbetning hittills är maskinöversättning. Maskinöversättning är överlägsen andra automatiserade översättningsmetoder i alla avseenden. Det finns program som idag översätter texter med utmärkt resultat som i de flesta fall nästan är oskiljbara från mänsklig översättning.

Maskinöversättning med avancerade inlärningsmekanismer har potential att radikalt förändra förutsättningarna för översättning av teknisk dokumentation. Någon gång i framtiden består troligtvis översättarens arbetsuppgifter till största del av att granska översättningen samt kontrollera att rätt terminologi används.

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation. Det är användarvänligt och lätt att anpassa efter ert behov och nu finns allt på webben.


Läs gärna mer om Zert CLM 

Kontakta oss om du vill veta mer.