Industri 4.0 är en strategi som tagits fram av den tyska regeringen och termen myntades första gången 2011 på en industrimässa i Hannover. Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa vid konferensen att ” Det är Bråttom” Med det menade hon att den tyska industrin måste hänga med i den digitala utvecklingen för att klara av den globala konkurrensen. Industrin befinner sig i en nya era där mer och mer i produktionskedjan är smart och uppkopplat och Industri 4.0 har nu blivit en internationell angelägenhet. Man kallar strategin för den fjärde industriella revolutionen, de 3 första revolutionerna är i ordning; ångmaskinen, elektriciteten och halvledaren.

Internet of Things

Industri 4.0 har en stark koppling till Internet of Things – IoT som är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, människor djur m.m. förses med inbyggda sensorer och processorer. Alla dessa enheter kan i sin tur kommunicera med varandra och uppfatta sin omvärld och skapa smarta och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.640px-Internet_of_things_signed_by_the_author

För industrin handlar det om att en produkt i produktionskedjan bär med sig information och var den ska och hur så att fabriken kan organisera sig själv. Att det bildas smarta fabriker där maskinerna kommunicerar med varandra och styr utvecklingen. Där både virtuella och verkliga produktionsmiljöer gör att vi ökar effektiviteten, produktionen och resultaten.

Det finns viktiga delar som man måste tänka på och planera om man ska kunna följa denna strategi: Man måste hitta gemensamma standarder för kommunikation, man måste införa nya planerings och styrsystem och man måste se över säkerheten! Det måste finnas tydliga strategier och kvalitetssystem som gör att säkerheten upprätthålls och att man hanterar nya riskaspekter som dyker upp vid en teknikomställning. – På Zert kan vi hjälpa dig med detta – kontakta oss.

Konkurrenskraften är viktig!

Många länder i Västvärlden har satt upp mål utifrån Industri 4.0 för att kunna behålla tillverkningsindustrin på hemmaplan och den utveckling och forsknings om följer med. Man vill kunna konkurrera den billiga arbetskraften med teknik. Det är en spännande framtid som väntar -Kan industrin hänga med i den digitala utvecklingen och vad händer om man inte gör det? I Sverige satsar man nu ganska mycket pengar för utbildning och forskning inom industrin så att vi kan följa med i utvecklingen av produktionen och inom industrin.

På Zert jobbar vi i framtiden – Den teknik och den expertis vi har gör att vi kan ge mer hjälp än om vi vore på plats, vi har verktygen för er! – kontakta oss!