Vilka är gränsvärdena enligt 2005:16

De gränsvärden som finns kan läsas i sin helhet i föreskriften 3 §. Här kommer några exempel på gränsvärden:

 • Daglig bullerexponering – 85 db
 • Ljudtrycksnivå – 115 db
 • Impulsstoppvärde – 135 db.

Vid tillämpning av insatsvärde ska inte hörselskyddens ljuddämpning tas med i uträkningen, den dämpningen av ljudet räknas in vid senare utvärdering. I första hand ska buller alltid byggas bort och som sista utväg ska hörselskydd användas.

Om gränsvärdena överskrider den övre nivån är arbetsgivaren skyldig att genomföra följande åtgärder:

 • Genomföra skriftlig handlingsplan.
 • Skylta/avgränsa.
 • Se till att hörselskydd används.
 • Erbjuda hörselundersökning.
 • Informera och utbilda arbetare.

Vid det lägre gränsvärdet måste arbetsgivaren:

 • Erbjuda hörselskydd.
 • Informera och utbilda arbetare.
 • Erbjuda hörselundersökning om riskbedömning eller mätningar visar risk för hörselskada.

Hur ska man arbeta med förbyggande av buller och uppföljning

Man alltid jobba med metoder för att minska buller inom verksamheten. Därför ska man alltid försöka bygga bort buller i första hand.

Andra steg för att minska risken för hörselskada är:

 • Minska exponeringstiden för buller hos arbetare.
 • Alternativa arbetsmetoder för arbetare längre viloperiod mellan exponeringar.
 • Utbilda arbetare att jobba på rätt sätt för att minska buller.
 • Utformning och planering av arbetsplats.
 • Rätt arbetsutrustning.
 • Undersök att åtgärd för buller har gett effekt.

Riskbedömning av buller

Om bullernivån misstänks vara hög ska arbetsgivaren bedöma riskerna för exponering av buller. Följande punkter är exempel på vad som ska behandlas:

 • Exponeringsnivå/tid, typ av exponering.
 • Gränsvärden.
 • Om det finns utrustning som ger mindre buller.
 • Tillgång till hörselskydd med lämpliga dämpningsegenskaper.
 • Negativa effekter på hälsa och säkerhet för arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller.
 • Behov av hörselundersökning för anställda.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Har ni frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller utföra riskbedömning enligt AFS 2005:16, kontakta Zerts konsultavdelning Selecto.

Läs mer om Selecto

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för buller för periodiska kontroller. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM

Regelverk för bullernivå:

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16.