[vc_row][vc_column][vc_column_text]Som tillverkare av en maskin har man enligt maskindirektivet vissa krav som man måste uppfylla. Innan man säljer eller tar en maskin i bruk inom EES-området så måste man skapa och underteckna en försäkran om överensstämmelse och fästa ett CE-märke på maskinen. Genom detta garanterar man att maskinen uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinen. Det ska även finnas en bruksanvisning på köparens/användarens språk.

Som tillverkaren har man även kravet på sig att ta fram en teknisk tillverkningsdokumentation för maskinen eller som man också kallar det – en teknisk fil. Den ska finnas tillgänglig i minst tio år efter tillverkningsdagen för maskinen eller den senaste producerade enheten vid serietillverkning.

 

Den utrustning som omfattas av Maskindirektivet(2006/42/EG) är följande:

a) Maskiner.
b) Utbytbar utrustning.
c) Säkerhetskomponenter.
d) Lyftredskap.
e) Kedjor, kättingar, linor och vävband.
f) Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar.
g) Delvis fullbordad maskin

[rev_slider tekniskfil]

 

Vad ska den tekniska filen innehålla?

• En allmän beskrivning av maskinen

• En helhetsritning över maskinen, ritningar över styrkretsar och nödvändiga beskrivningar och förklaringar så att man förstår hur maskinen fungerar.

• Fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat och intyg osv. som krävs för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

• Dokumentation av riskbedömning som ska innehålla förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen och vilka skyddsåtgärder man infört för att ta bort eller minska de risker som finns. Och vilka kvarstående risker som kan finnas med maskinen.

• Standarder och tekniska specifikationer som använts och vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav maskinen omfattas av i dessa standarder.

• Tekniska rapporter och provresultat som utförts av tillverkaren eller annan fullmäktigande representerande organ.

• Maskinens bruksanvisning

• I de fall det krävs – försäkran för inbyggnad för delvis fullbordad maskin och monteringsanvisningar för dessa.

• I de fall det krävs – ett exemplar av EG-försäkran om maskiners eller andra inbyggda produkters överenstämmelse.

• En kopia av EG-försäkran om överenstämmelse

Vid serietillverkning ska ytterligare dokumentation med undersökningar och provningar av komponenter, tillbehör och maskinen finnas. Detta för att fastställa att den är tillverkad så att den kan monteras och tas i drift utan risk. Även relevanta rapporter och resultat ska finnas med.

 

Vid kontroll

Vid en kontroll så är det den person som angetts som ”Behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen” som måste kunna sammanställa och göra den tillgänglig. Detta inom en tidsperiod som är rimligt i förhållande till hur komplicerad den tekniska filen är.  Den tekniska tillverkningsdokumentationen måste dock inte finnas tillgänglig inom EES-området eller permanent tillgänglig.

Om man inte kan tillhandahålla den tekniska tillverkningsdokumentationen så kan det utgöra en tillräcklig grund för att ifrågasätta om maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

 

På Zert kan vi hjälpa er med den tekniska filen!

I vår webbtjänst Zert RM kan du genomföra din riskbedömning och med hjälp av checklistor stämma av kraven från direktiven, kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation. Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din maskin med samtliga ingående komponenter samt leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.
Läs mer om Zert RM

Med vår webbtjänst Zert CLM kan du utforma din Bruksanvisning enligt maskindirektivets krav samt hantera översättning till mottagarlandets språk. Du kan dessutom enkelt och effektivt återanvända informationen mellan olika tillverkade maskiner och på så sätt minimera dina översättningskostnader.
Läs mer om Zert CLM

Om du har en stor maskin eller maskinlinje som skall CE-märkas gör du det enkelt via vår webbtjänst Zert RMp. Där kan du hantera dokumentation samt krav från leverantörer men också enkelt planera och genomföra dina riskbedömningar och med en knapptryckning sedan exportera ut en komplett teknisk fil. Läs mer om Zert RMp

Behöver du hjälp under CE-märkningsfasen så kan vi via vår konsultavdelning Selecto bistå med stöd hela vägen både i stora och små projekt!

Kontakta oss om du behöver hjälp!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]