Roll- och ansvarsfördelningen inom ett bygg- eller anläggningsprojekt kan vara svår att få grepp om. Därför lyfter vi ut enskilda roller och förklarar det viktigaste; den här gången har turen kommit till BAS-P.

Vad betyder BAS-P?

BAS-P är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-P i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-P, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

bas-p

Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-P, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Vilka är BAS-P:s arbetsuppgifter?

Den som är BAS-P ansvarar tillsammans med byggherren för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen av ett bygg- eller anläggningsprojekt. Den här personen är även ansvarig för att upprätta den första versionen av arbetsmiljöplanen.

BAS-P ska bl.a.

  • samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler
  • delta i planeringen och i ledningen av projekteringen
  • utarbeta slutdokumentationen över objektet.

Du kan läsa en fullständig beskrivning av rollen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

 


Kontakta oss om du vill prata mer om arbetsmiljö eller riskhantering på din arbetsplats.

Läs även det viktigaste du behöver veta om