Nu är det klart, det blir Zert som ska hålla i riskhantering och CE-märkningen i SCA:s projekt Expansion Obbola. Detta blir ännu ett i raden av stora riskhanteringsuppdrag som Zert vunnit de senaste åren.

Projektets budget är 7,5 miljarder och bedöms pågå till halvårsskiftet 2023. Uppdraget innebär att Zert skall utföra och samordna tekniska riskbedömningar och CE-märkning inom och mellan de olika delprojekten.

Zert AB mötte upp mot de tuffa kraven

– Att Zert visade sig var det företaget i upphandlingen som mötte upp mot SCA Obbolas krav på genomförande känns helt fantastiskt, säger styrelseordförande Frank Hedestig.

Projektet är ett stort åtagande för Zert och vi känner oss hedrade att få axla uppdraget med vårt effektiva sätt att driva riskhantering i stora industriprojekt.

Projekt Expansion Obbola

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen av kraftliner ökar från dagens 450 000 ton till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Fabriken kommer att vara i full produktion under byggtiden och planerar att under våren-sommaren 2023 växla över till den nya kraftlinermaskinen.

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring CE-märkning eller riskbedömning.

Annica Eklundh VD +46 950 346 62

Zert AB är ett IT- och Ingenjörsföretag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Företaget erbjuder kvalificerade tekniska tjänster till Process- och tillverkningsindustri.

Förutom traditionella konsultuppdrag utvecklar och tillhandahåller Zert smarta webblösningar för riskhantering och hantering flerspråkig teknisk dokumentation. Läs mer om webbtjänsterna här:

Riskhantering – Zert RM
Riskhantering i projekt – Zert RMp
Teknisk dokumentation – Zert CLM

Zert AB startade sin verksamhet i Lycksele av Frank Hedestig. Sedan ett par år tillbaka har Zert även ett kontor i centrala Umeå.

Foto: SCA