Nyheter

Vad innebär nya MDR för medicintekniska produkter

Vad innebär nya MDR för medicintekniska produkter

Den 26:e Maj 2021 började de nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) att gälla. Den 26:e Maj 2022 börjar även EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2017/746) att gälla.

läs mer