Nyheter

Zert CLM – CCMS som allt-i-ett lösning för teknisk dokumentation

Zert CLM – CCMS som allt-i-ett lösning för teknisk dokumentation

Zert CLM är i grunden ett CCMS (Component Content Management System), som innebär att istället för att hantera innehåll på dokumentnivå som ett CMS, hanterar ett CCMS innehållet på en komponentnivå som till exempel bilder, fraser, tabeller och kapitel för att maximera återanvändningen.

läs mer
Vad är SaaS? – Software as a Service

Vad är SaaS? – Software as a Service

SaaS är ett kostnadseffektivt alternativ till en traditionell IT-lösning, istället för att kunden köper eller bygger IT-infrastrukturen själva, sköts all administration av leverantören.

läs mer
ATEX – EU-Direktiv för explosionsfarliga miljöer

ATEX – EU-Direktiv för explosionsfarliga miljöer

På 90-talet gjordes en genomgång av EX-skyddet i EU, då upptäcktes stora brister och skillnader mellan olika medlemsländer. För att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar togs ATEX-direktiven fram.

läs mer