De tryckbärande anordningar som är indelade enligt AFS 2017:3 måste ha en fortlöpande tillsyn. Men även tryckbärande anordningar som inte indelas i föreskriften kan behöva en fortlöpande tillsyn om riskanalys påvisar att ett sådant behov finns.

Vid fortlöpande tillsyn ska det bland annat kontrolleras att inga otätheter uppstått på den tryckbärande anordningen, att all säkerhetsutrustning fungerar som den ska, att inga skador uppstått på utrustningen eller om det till exempel bildats kondens i en rörledning.

Zert kan hjälpa företag att utveckla en rutin för fortlöpande tillsyn och riskanalyser för att tillgodose behovet av dem. Zert erbjuder även en tjänst som gör det möjligt att utföra fortlöpande tillsyn direkt i mobilen under operatörens arbete.

Läs mer om tjänstepaketet för AFS 2017:3 här:

Tjänstepaketet trycksatta anordningar

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla dina typer av riskbedömningar, allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter och dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för den periodiska kontrollen, välja hur ofta de ska genomföras och vilken checklista som ska användas.

Du kommer att få en påminnelse via e-post när den periodiska kontrollen ska utföras. Checklistorna kan du fylla i på plats med Zert RM i mobilen och sedan arkivera dem i Zert RM med tjänstepaketet för trycksatta anordningar.

Läs mer om Zert RM

Zerts konsultavdelning Selecto kan bistå med assistans i allt ovanstående arbete samt hjälpa till med framtagandet av rutiner och processer i er organisation.

Läs mer om Selecto