Joakim Jonsson, nyanställd på Zert med fokus på riskbedömning och konsulting. Joakim har examen i teknisk fysik från umeå universitet.

18

Apr 2019

Glad påsk!

Genom att bryta en laserstråle med ett pappersark invigde kungen den nya delen av massafabriken i Östrand.

Zert utökar nu sin personalstyrka genom att anställa Mattias Routuvaara till kontoret i Umeå. Här får du lära känna honom bättre.

Zert utökar nu sin personalstyrka genom att anställa Erik Boman till kontoret i Umeå. Här får du lära känna honom bättre.

Den 31 maj genomförde vi vår årliga användarträff.

Daniel Östman är en av dem som jobbar på vår nyöppnade support i Umeå. Här får du lära känna honom lite närmare.

Zert AB deltog i år på BOTI-mässan, en konferens som försöker skapa en inspirerande mötesplats runt teknikinformation. Temat för årets konferens var ”Från information till kommunikation”.

Zert är numera medlem i  BOTI, en organisation som arbetar med att stärka området teknikinformation både nationellt och internationellt.

Vad är en arbetsmiljöplan och när behöver du upprätta en? Den här artikeln ger dig tydliga och enkla svar på vad du behöver hålla koll på när det kommer till arbetsmiljöplanen.