Zert deltar på BOTI-mässan som pågår 4-5/11.

BOTI 2015 är en konferens i syfte att skapa en inspirerande mötesplats runt teknikinformation.
Konferensen är för företag och organisationer som har produkter, tjänster eller processer med behov av teknisk dokumentation.