Under våren har en grupp studenter från Umeå Universitet varit engagerade i ett projektarbete mot Zert. Syftet var att underlätta för användare av Zert RM att göra ännu bättre riskbedömningar.

Arbetet för studenterna bestod i att skapa en algoritm som med hjälp av äldre riskrader kunde ge stöd i utformningen av nya riskrader, och därigenom skapa högre kvalitet på kundernas egna riskbedömningar.

Det skulle dels kunna användas för att kontrollera att alla risker tagits upp, men även för att ta tillvara det faktum att liknande risker bör kunna motverkas på liknande sätt.

Efter att vi tagit del av rapport och presentation har vi bara en sak att säga till
Nils, Johanna, Mattias, Emil, Markus och Simon:
Tack för väl genomfört arbete, gott samarbete och trevlig sommar!