Simplified Technical English utvecklades av den amerikanska rymdindustrin och är i dag ett relevant begrepp för de flesta tekniska skribenter. I den här artikeln får du lära dig vad STE är och vilka effekter det får.

Det vore inte helt fel att påstå att Simplified Technical English (STE) kommer från rymden. På sätt och vis i alla fall, och väldigt indirekt. För STE utvecklades från början för den amerikanska rymdindustrins underhållsmanualer.

Tanken med STE inom rymdindustrin var ett kontrollerat standardisterat språk som genom sina begränsningar skulle få skribenten att producera teknisk information som var tydlig för alla. Snart spred sig STE även till det amerikanska försvaret och senare ut i världen till en rad andra branscher, om än ofta i något mer ändamålsanpassade versioner.

Vad är resultatet av Simplified Technical English?

Vad kan då den som använder STE förvänta sig för reslutat? Här följer några exempel:

  • färre oklarheter
  • större tydlighet
  • bättre förståelse för människor som inte har engelska som förstaspråk
  • enklare texter att översätta
  • högre pålitlighet

Simplified Technical English - fördelar

För att nå dessa resultat är STE indelat i två olika delar

  1. skrivregler
  2. lexikon.

Skrivreglerna inom Simplified Technical English

Det finns en rad regler inom STE som ska hjälpa skribenten att nå de önskade resultaten, bland annat får en mening inte vara längre än 25 ord, ett stycke får innehålla högst sex meningar och skribenten ska skriva aktivt (det ska framgå vem som gör vad).

Regler för lexikon inom Simplified Technical English

När det kommer till vilka ord skribenten får välja finns en lista med både godkända och förbjudna. Det finns också instruktioner för hur de godkända orden får användas beroende på den specifika innebörden som eftersöks.

Låt oss titta på ett exempel som kommer från ASD-STE100:

Innan STE

”THE SYNTHETIC LUBRICATING OIL USED IN THIS ENGINE CONTAINS ADDITIVES WHICH, IF ALLOWED TO COME INTO CONTACT WITH THE SKIN FOR PROLONGED PERIODS, CAN BE TOXIC THROUGH ABSORPTION.”

Efter STE
”DO NOT GET THE ENGINE OIL ON YOUR SKIN. THE OIL IS POISONOUS. IT CAN GO THROUGH YOUR SKIN AND INTO YOUR BODY.”

Den mening som skrivits med STE är betydligt enklare att läsa och förstå. Den innehåller färre ord, kortare meningar och talar om att det här gäller dig (your skin … your body) istället för det passiva (the skin).

STE är bara en av många sätt att förbättra kvaliteten på teknisk dokumentation. Ett annat sätt att att välja rätt program för att skapa, samla, underhålla och publicera teknisk dokumentation. Vi har utvecklat ett sådant program -CLM som du kan läsa mer om här. I CLM:s terminologihantering finns stöd för att lägga in stoppord och synonymer och på så sätt stöd för STE. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.