Zert RM är en av de tre webbaserade tjänster som Zert tillhandahåller. Zert RM underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet för ditt företag.  

Om Zert RM

Zert RM är ett webbaserat program som samlar all riskhantering på ett och samma ställe.  Programmet gör det enkelt att såväl identifiera, värdera och kommunicera riskerna i din organisation. Eftersom Zert RM är uppbyggt av moduler anpassar du det dessutom enkelt efter dina behov. Zert RM har många funktioner som effektiviserar ditt arbete. Skyddsronder och checklistor är två av alla verktyg du kan utnyttja. Andra smarta funktioner som finns i Zert RM är bland annat olika typer av riskbedömningar, inrapporteringar och automatiskt genererade handlingsplaner. 

Zert RM ger dig en helhetsvy över ditt företag där du bland annat kan se vilka risker som finns för de olika avdelningarna inom ditt företag. 

Vi strävar alltid efter att ge användarna det bästa stödet och släpper kontinuerligt uppdateringar och förbättringar. Vi jobbar nära våra kunder och utvecklar nya funktioner efter de behov som finns. Om det låter intressant kan du boka demo av systemet. Om du bara har frågor om Zert eller våra webbtjänster, tveka då inte att kontakta oss

Skyddsronder och checklistor i Zert RM

Checklistor

Med checklistor i Zert RM kan ditt företag kontrollera att er anläggning följer gällande standarder och direktiv, du kan även göra enklare riskbedömningar med checklistor. 

I systemet finns tillexempel en checklista för att kontrollera att alla kemikalier som används följer gällande standarder. Några av de punkter som kontrolleras i den checklistan är: 

  • om det finns en riskbedömning. 
  • att rörledningar som innehåller farliga kemiska produkter har korrekt märkning. 
  • att rätt personlig skyddsutrustning används för kemikalierna. 

Ett annat exempel på en checklista i systemet är belastningsergonomi. Den används för att upptäcka belastningsrisker som de anställda på företaget kan utsättas för. 

En annan populär användning av checklistor i Zert RM är att kontrollera att alla punkter i maskindirektivet är uppfyllda innan en maskin ska CE-märkas. Det finns även en checklista för att kontrollera att din bruksanvisning följer maskindirektivet. 

Enklare riskbedömningar är ett vanligt användningsområde för checklistor. Då används de som riskbedömningar inför till exempel underhåll, inför lyft, inför ensamarbete. Detta för att se att rutinen hos företaget följs gällande ensamarbete. 

Alla checklistor kan genomföras direkt i mobilen, surfplattan eller på datorn. 

Skyddsronder

Skyddsronder i Zert RM är uppbyggda så att de kan användas för alla typ av kontroller av din verksamhet som utförs periodiskt, vare sig det ska utföras veckovis eller årligen. 

Vanliga typer av skyddsronder som görs i Zert RM är underhållsronder för exempelvis smörjning, fortlöpande tillsyn, brandskyddsronder. 

En annan typ av skyddsrond som utförs är årliga kontroller av arbetsmiljön på varje avdelning där man kan se om resultatet förändrats över tid. De kan vara allt från arbetsmiljö på kontor eller ute i produktionen. 

Genom att utföra skyddsronder för arbetsmiljö kan man upptäcka brister inom företaget för att sedan åtgärda dem innan en olycka sker. Det kan till exempel uppdagas att det saknas rutiner för vissa arbetsuppgifter. 

En stor fördel med Zert RM är att du kan genomföra checklistor och skyddsronder på plats, direkt i mobilen. Det innebär att du inte behöver gå skyddsronden först och sedan knappa in resultatet på en dator utan du gör det direkt i mobilen eller surfplattan! 

Zert RM är ett webbaserat program som samlar din riskhantering på ett och samma ställe. Läs mer om Zert RM

Zert RMp är ett webbaserat program för kravhantering som ger dig som projektledare full kontroll under hela projektet. Zert RMp är också ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdrivna krav, krav från standarder samt företagsspecifika krav. Läs mer om Zert RMp. 

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial. Programmet är kraftfullt, användarvänligt, lätt att anpassa efter dina behov och nu finns allt på webben. Läs mer om Zert CLM

Vi erbjuder även tjänstepaket för arbete med specifika standarder, läs mer om dem här: Zert AFS 2017:3 och CE-märkning enligt maskindirektivet.

Läs mer om AFS 2017:3 på arbetsmiljöverkets hemsida