Vad är en arbetsmiljöplan och när behöver du upprätta en? Den här artikeln ger dig tydliga och enkla svar på vad du behöver hålla koll på när det kommer till arbetsmiljöplanen.

Vad är en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan är en samling generella regler och särskilda ordningsregler för alla som arbetar inom ett bygg- eller anläggningsprojekt. Den talar om allt från vilka tider arbetet får pågå till vilka konkreta åtgärder som ska förhindra olycksfall. Arbetsmiljöplanen ska helt enkelt se till att allt arbete kan utföras i en sund och säker miljö.

Vem ansvarar för arbetsmiljöplanen?

När det kommer till arbetsmiljöplanen fördelas ansvaret över tre olika roller:

  • Byggherren – den som beställer och betalar för projektet.
  • Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) – den som ansvarar för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen.
  • Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen (BAS-U) – den som ansvarar för arbetsmiljön under själva byggfasen.

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet. När projektet sedan startar är det byggherren tillsammans med BAS-U som ansvarar för att planen är tillgänglig och uppdaterad och att alla på arbetsplatsen förstår den.

arbetsmiljöplaner bas-u och bas-p

Byggherren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt.

När behöver du en arbetsmiljöplan?

Alla som ska utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete som innehåller riskabla moment måste upprätta en arbetsmiljöplan innan arbetet startar. Kravet på en arbetsmiljöplan kommer från Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Föreskrifterna gäller alltid vid både bygge och underhåll av en byggnad eller en anläggning. Däremot gäller de inte vid drift av en byggnad. Om det sker en olycka på arbetsplatsen kommer arbetsmiljöplanen att kontrolleras av polis, åklagare och Arbetsmiljöverket.

Vad ska arbetsmiljöplanen innehålla?

Arbetsmiljöplanen ska innehålla tre olika delar:

  • De regler som gäller på arbetsplatsen.
  • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
  • De åtgärder som ska förhindra olycksfall.

För att skapa en arbetsmiljöplan finns det mallar att ladda hem från nätet, men vi rekommenderar alltid att du vänder dig till någon som vet hur du skapar och tillgängliggör arbetsmiljöplanen.

Här kan du ladda ned vår snabbguide till arbetsmiljöplanen.


Har du fler frågor om arbetsmiljöplanen? Kontakta oss så svarar vi.