Beträffande Zerts beredskap

Med anledning av den rådande situationen vill vi härmed informera våra kunder och kontakter om Zert ABs verksamhet.
Zert har levererat tjänster inom riskhantering i mer än 25 år och vi kommer fortsätta göra det. På grund av utbrottet av covid-19 (Corona) vill vi dela vår åtgärdsplan för att säkerställa våra kunders leveranser, både i industriprojekten och i leverans av våra Webbtjänster inom Riskhantering och Teknikinformation.

Ökad beredskap

Zert ser allvarligt på den uppkomna situationen, tillsammans våra ägare har vi granskat och uppdaterat våra åtgärdsplaner. Zert följer löpande utvecklingen som sker samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridningen. Som tidigare har Zert tillsammans med underleverantörer på driftssidan, processer, rutiner och resurser på plats för att säkerställa en oavbruten leverans av våra tjänster.

Åtgärder hittills

  • Zert har upprättat generella regler för alla anställda i syfte att minska riskerna för infektion. Reglerna följer de riktlinjer som kommuniceras av Myndigheterna.
  • Alla anställda har fått instruktioner att stanna hemma vid händelse av misstänkt eller konfirmerad infektion.
  • Alla anställda på Zert har instruerats i att ta med dator och annan nödvändig utrustning hem för att kunna utföra arbete från hemmet.
  • Zert har säkerställt att anställda har verktyg och andra mjukvaror för att kunna utföra arbete från hemmet.
  • Zert har infört begränsningar av fysiska möten till fördel av möten online. Interna möten och större möten som ej är kritiska skjuts på framtiden.

Vid eskalering av situationen

Om situationen eskalerar agerar en för situationen nu speciellt sammansatt grupp som krishanteringsteam på Zert. Gruppen kommer genomföra dagliga online-möten för att säkerställa ett snabbt agerande och säkerställa det dagliga arbetet. Övrig information
Vi kommer att göra vårt främsta för att säkerställa vår verksamhet, sen kan vi hjälpas åt tillsammans för att göra mycket i stort. Om situationen eskalerar eller ändras drastiskt så kommer vi att informera er så fort som möjligt.

Tack för Din uppmärksamhet!