AFS 2017:3

ANVÄNDNING OCH KONTROLL AV TRYCKSATTA ANORDNINGAR

ETT TJÄNSTEPAKET SOM INNEHÅLLER ALLT DU BEHÖVER

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar. En punktinsats och därefter ett effektivt sätt för att lösa den fortlöpande tillsynen.

Allt du behöver

Paketet som omfattar en mindre konsultinsats och därefter inleds ett Zert RM-abonnemang med en kartläggning och indelning av era trycksatta anordningar. Därefter gör vi riskbedömning tillsammans och lägger upp arbetet i Zert RM. Därifrån kan du sedan på egen hand enkelt underhålla dokumentationen och få stöd i den fortlöpande tillsynen. Allt arbete från Zerts konsult sker på distans.

Zert vill utmana gamla ineffektiva arbetssätt och ersätta dem med smarta automatiserade lösningar, helt enkelt för att du ska kunna ägna dig åt de som är väsentligt i din vardag.

Det här ingår i tjänstepaketet

h

RISKBEDÖMNING ENLIGT AFS 2017:3

Riskbedömningsverktyget som ingår i Tjänsten innehåller ett riskanalysformulär anpassat till trycksatta anordning. Du kan jobba i datorn, i plattan eller i mobilen. Tillvägagångssättet och metod baseras på ISO-standarden SS-EN ISO 12100:2010.

d

HANDLINGSPLANEN

Aktiviteter och åtgärder från riskanalyserna hamnar i handlingsplanen som du når i mobilen. Här kan du även lägga in de periodiska kontrollerna och får då påminnelser när det är dags att utföra.

~

SÄKER FÖRVARING

All dokumentation finns i säkert förvar och med fullständig versionshantering. I Tjänsten ingår fullständiga backuper och en värdesäkring av all historisk information. Vid förändringar i anläggningen kan man enkelt ta ut en ny version, och revidera tidigare riskbedömning utifrån den förändring som gjorts.

f

RAPPORTER

Tjänsten innehåller ett antal standardrapporter som används vid genomförande, uppföljning och för slutgiltig arkivering. Exempel på rapporter som ingår är checklistor, restpunkter samt rapporter för arkivering.

FORTLÖPANDE TILLSYN

I tjänsten ingår även fortlöpande tillsyn där du kan lägga till hur ofta den ska genomföras på varje Tryckbärande anordning. Du får automatiska påminnelser av systemet och all historik för varje rond som är genomförd finns tillgänlig i systemet. Zert RM fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Oavsett om du har full täckning eller ingen alls kommer du alltid åt det du behöver.

P

TILLÄGGSTJÄNSTER

Zerts experter finns alltid till hands. Vi håller utbildningar både på plats och på distans och vi kan även göra kvalitetsgranskning av arbetet som genomförts i Tjänsten. Vill du veta mer om tilläggstjänster eller andra moduler i Zert RM som vi erbjuder, tryck på knappen, kontakta oss, nedan. Du kan givetvis utöka Tjänsten med flera användare och direktivområden när behovet uppstår.

Vi lämnar fastpris utifrån antalet trycksatta anordningar

Det här får du

KONSULTATION

Paketet omfattar en mindre konsultinsats och därefter inleds ett Zert RM-abonnemang med en kartläggning och indelning av era trycksatta anordningar. Därefter gör vi riskbedömning tillsammans och lägger upp arbetet i Zert RM. Därifrån kan du sedan på egen hand enkelt underhålla dokumentationen och få stöd i det fortsatta kontrollarbetet. Allt arbete från Zerts konsult sker på distans.

RISKBEDÖMNING ENLIGT AFS 2017:3

Riskbedömningsverktyget som ingår i tjänstepaketet innehåller ett riskanalysformulär anpassat till trycksatta anordning. Du kan jobba i datorn, i plattan eller i mobilen. Tillvägagångssättet och metod baseras på IEC 61882:2016 Hazard andoperability studies (HAZOP studies).

HANDLINGSPLANEN

Aktiviteter och åtgärder från riskanalyserna hamnar i handlingsplanen som du når i mobilen. Här kan du även lägga in de periodiska kontrollerna och får då påminnelser när det är dags att utföra.

RAPPORTER

Tjänsten innehåller ett antal standardrapporter som används vid genomförande, uppföljning och för slutgiltig arkivering. Exempel på rapporter som ingår är checklistor, restpunkter samt rapporter för arkivering.

SÄKER FÖRVARING

All dokumentation finns i säkert förvar och med fullständig versionshantering. I Tjänsten ingår fullständiga backuper och en värdesäkring av allhistorisk information. Vid förändringar i anläggningen kan man enkelt ta ut en ny version, och revidera tidigare riskbedömning utifrån den förändring som gjorts.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Zerts experter finns alltid till hands. Vi håller utbildningar både på plats och på distans och vi kan även göra kvalitetsgranskning av arbetet somgenomförts i Tjänsten. Vill du veta mer om tilläggstjänster eller andra moduler i Zert RM som vi erbjuder, tryck på knappen, kontakta oss, ovan. Du kan givetvis utöka Tjänsten med flera användare och direktivområden när behovet uppstår.

Begär offert

RM Tjänstepaket

Tjänst: